Når agenter med kunstig intelligens kan kommunisere med hverandre, når de målene sine raskere - og utvikler sitt eget språk.
Når agenter med kunstig intelligens kan kommunisere med hverandre, når de målene sine raskere - og utvikler sitt eget språk.

Annonse


Slik begynner det: Nå får robotene sitt eget språk

Mens resten av verden bruker kunstig intelligens til å lese oseaner av språk for å lære dem å snakke, går en forsker i OpenAI en annen vei – for å utvikle et eget robot-språk.

Bygger eget språk for roboter
Robotoingeniøren Igor Mordatch bygger med andre ord roboter som kan samarbeide og snakke med hverandre på sitt eget språk.

Dette gjøres ved å plassere robotene i sin egen verden – som er en stor firkant – og gi dem fargekoder og et mål.

Deretter må de samarbeide om å nå et mål, som er å flytte seg til et bestemt sted.

Annonse
Utveksler informasjon om å nå målet
Dette oppnår robotene med intens prøving og feiling, og når de kommer frem til en metode som gir fremgang, fortsetter de med denne mot målet.

Forskjellen på denne metoden og andre eskperimenter er imidlertid at robotene kan snakke med hverandre, slik at robotene kan hjelpe hverandre med å nå det felles målet og utveksle informasjon om teknikker som virker.

De gjør dette ved å tillegge bokstavkoder til hverandre, og til mål og objekter i den virtuelle verdenen. Også handlinger får bokstavkoder, som symboliserer handlinger som “gå til” eller “se på.”

Kan være spiren til mer avansert språk
Mordatch håper at disse kodene kan være spiren til et mer komplisert språk og at det kan komme nye teknikker etterpå som kan oversette dette rudimentære språket til for eksempel engelsk.

Dette er også måten våre egne språk utviklet seg på – fra grynting og peking for å øke samarbeidet mellom mennesker til det mer avanserte språket vi snakker i dag.

– For at agenter skal interagere intelligent med mennesker, er det ikke nok å bare repetere statistiske mønstre i språk, står det i forskningsdokumentet deres. – En agent innehar bare forståelse av språket når den kan bruke språk (sammen med andre verktøy som ikke-verbal kommunikasjon og fysiske handlinger) for å oppnå mål i miljøet sitt.

Her er en video som OpenAI har laget om prosjektet:

Kilde
Wired
OpenAI

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse