Hvis de klarer å lagre data på atomnivå under normale omstendigheter, blir tettheten redusert til en hundretusendedel.
Hvis de klarer å lagre data på atomnivå under normale omstendigheter, blir tettheten redusert til en hundretusendedel.

Annonse


Lagret data på enkeltatomer

Forskere fra IBM og Sveitsiske Føderale teknologiinstitutt (EPFL) har klart å lagre data på et enkeltatom, og la så til et atom til for lage verdens miste 2-bits harddisk.

Stabil magnetisme
Harddisker fungerer ved å bruke magnetiske områder i dem for å snu polariteten fra null til en, og så holde dem der – så magnetismen må med andre ord være stabil.

Det er akkurat dette problemet som forskerne fra IBM og EPFL har klart, men de måtte redusere temperaturen i et sjelden-jord-metall, Holmium, til 5 kelvin – som er -268,15 grader Celsius – og de måtte bruke et elektronscanning-mikroskop for å endre polariteten på atomet.

Brukte jernatom for å lese
Deretter la de til et annet Holmium-atom, og fikk også endret polariteten til dette, og derette brukte de et jernatom, som snudde retning avhengig av polariteten i de to Holmium-atomene.

Annonse


Dermed klarte de å endre polariteten på to atomer (2 bits), og også å lese av denne disses nuller og ett-tall, og skapte verdens minste harddisk.

Moderne harddisker bruker 100 000 atomer per bit
Dette kan selvfølgelig ha applikasjoner i fremtidige harddisker, men for tiden blir det for upraktisk å kjøle atomer ned til 5 kelvin og å bruke et elektronscanning-mikroskop for å lese dem av.

Moderne harddisker bruker omtrent hundre tusen atomer for å lagre én bit, så det hadde vært spennende for mange å kunne redusere lagringstettheten til en hundretusendel.

Her er videoen som IBM Research har laget om hendelsen:

Kilder
Neowin
Nature