Snapchat Spectacles skal være en ny måte for selskapet Snap å tjene penger på. Nå blir de notert på børsen i New York.
Snapchat Spectacles skal være en ny måte for selskapet Snap å tjene penger på. Nå blir de notert på børsen i New York.

Annonse


Snapchat børsnoteres til 24 milliarder kroner

Fem år etter lanseringen av Snapchat, og etter månedvis med spekulasjoner blir eierselskapet Snap nå notert på børsen. De la inn papirene hos New York Stock Exchange i går, og velger seg tickersymbolet SNAP.

Verd 160 milliarder
Selskapet håper å tiltrekke seg 24 milliarder kroner i investeringer, og sier de nå har 158 millioner daglige aktive brukere.

Børsnoteringen vil i så fall valuere selskapet til over 160 milliarder kroner, og blir en av de største teknologinoteringene på New York-børsen i nyere tid.

Merker konkurransen
Noteringen kommer samtidig som selskapets hovedprodukt, Snapchat, er under kraftig ild fra kopier som Instagram og deres Stories, som nå har nesten 150 millioner daglige aktive brukere.

Annonse
Selskapet sier at reklamevirksomheten deres vokser raskt. Snap rapporterte om 469,6 millioner i omsetning i 2015, og dette vokste til 3 236 millioner i 2016.

Taper mer enn omsetningen
Denne veksten førte imidlertid også til at tapene vokste. Snapchat tapte nesten tre milliarder kroner i 2015, og tapte fire milliarder og 116 millioner kroner i 2016 – som er mer enn omsetningen deres.

– Vi har hatt operasjonstap i fortiden, foreventer å ha operasjonstap i fremtiden, og vil kanskje aldri oppnå eller vedlikeholde profitabilitet, heter det i papirene fra Snap.

Ikke stemmegivende aksjer
Som mange andre Silicon Valley-selskaper vil Snap ha en toklasseløsning for aksjene sine som konsentrerer makten hos gunnleggerne:

– Våre to grunnleggere har kontroll over alle aksjonærbeslutningene siden de kontrollerer en betraktelig majoritet av stemmeholdene aksjer, heter det i noteringspapirene til Snap.

– A-klassen av vanlige akser som utstedes i denne noteringen vil ikke utvanne grunnleggernes avstemningskontroll siden vanlige aksjer ikke har noen stemmerettigheter.

Kilde
The Verge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse