London Has Fallen er bare én av flere filmer i denne saken.
London Has Fallen er bare én av flere filmer i denne saken.

Annonse


Nkom godkjente utleveringen av norske IP-adresser

Tidligere denne uken skrev vi om det danske advokatbyrået Njord Law Firm som har startet utsendingen av «trusselbrev» til flere norske internettbrukere.

Nkom har godkjent utlevering
Til Dagbladet bekrefter nå Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at de har godkjent utlevering av norske IP-adresser til det danske advokatbyrået.

– De kom til oss høsten 2016, og vi har overfor retten gitt en uttalelse om at advokatfirmaet Njord Law Firm, etter vår vurdering, har anledning til å be om fritak fra internettselskapenes taushetsplikt, sier assisterende direktør i Nkom, Elisabeth Aarsæther, til Dagbladet.

Hun legger til at det innebærer at advokatfirmaet får utlevert informasjon om personopplysninger bak de aktuelle, norske IP-adressene.

Annonse
Ble oppfattet som svindel
Flere har oppfattet brevet som forsøk på svindel og Forbrukerrådet har bedt mottakerne om å hverken betale kravet eller svare advokatbyrået.

Aarsæther bekrefter til Dagbladet at dette ikke nødvendigvis er tilfellet:

– Vanligvis er det politiet som ber oss om at mobilselskap får utlevere informasjon om bruk av mobilen knyttet til mistenkte i straffesaker, og vi kan innvilge eller avsløre anmodningen direkte. Derimot, når det foreligger en berettighet mistanke om misbruk av åndsverk, er det en annen vurdering og etter et annet regelverk. Vi informerer retten om vår vurdering av anmodningen vi har, og deretter tas det en dommeravgjørelse på om begjæringen skal etterfølges, sier hun.

12 000 nordmenn kan vente seg brevet
Side3 har vært i kontakt med flere kilder, der mange av dem ikke ønsker sitatene sine på trykk.

«Det vi blir fortalt er at det som har skjedd er at Njord har gått til sak for å få utlevert identiteten til rundt 12 000 IP-adresser fra mange forskjellige nettleverandører. Om alle betaler beløpet advokatfirmaet krever, er det snakk om over 32 millioner kroner i forlikspenger», skriver Side3.

Ifølge informasjon nettsiden har fått tilgang på, er disse adressene samlet inn i løpet av 6-7 uker i høst og at det dreier seg om fem konkrete filmer.

Advokatbyrået har fått medhold i tingretten om at bredbåndleverandørene skal utlevere identiteten til personene bak IP-adressene. Side3 skriver at enkelte har valgt å anke saken, mens andre selskaper har utlevert informasjonen.

 

Kilder:
Dagbladet,
Side3

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse