Apple gir seg ikke uten kamp.
Apple gir seg ikke uten kamp.

Annonse


Apple tar opp skattekampen mot EU

Apple forteller til Reuters at de ikke har noen planer om å gi seg uten kamp i den pågående skattesaken mellom selskapet og Europakommisjonen.

Gir seg ikke
Selskapet argumenterer blant annet med at EU-kommisjonen fastslo at to avdelingen kun eksisterte på papiret og kunne derfor ikke forsvare de ikke-skattbare overskuddene. Ifølge Apple var disse avdelingene ekte.

I tillegg mener Apple at de ikke kan etterkomme vedtaket uten at Irland bryter tidligere skattelover som har ulike regler for innbyggere og andre.

Når det gjelder milliardsummen, mener selskapet at EU-kommisjonen har ignorert anbefalinger fra skatteeksperter valgt av Irland da de skulle bestemme straffen. Dette for å maksimere den finansielle skaden.

Annonse


Irland har også anket avgjørelsen til Europakommisjonen.

Mener avtalen er ugyldig
Etter en lengre etterforsking kom EU-kommisjonen
 frem til at avtalen mellom Irland og Apple var ugyldig. Kommisjonen ber Apple om å betale tilbake 13 milliarder euro i skatt og krever at Irland innkrever summen.

«The European Commission has concluded that Ireland granted undue tax benefits of up to €13 billion to Apple. This is illegal under EU state aid rules, because it allowed Apple to pay substantially less tax than other businesses. Ireland must now recover the illegal aid», står det i pressmeldingen fra EU-kommisjonen.