Her går startskuddet for Telias kommersielle satsning på IoT.
Her går startskuddet for Telias kommersielle satsning på IoT.

Annonse


Nå er Telia et teknologi-selskap – lager sitt eget tingenes Internett

Skrevet av Hassan Zouhar, foto av Eivind Von Døhlen.

Det var i mars i år at vi sist var hos Telia for å få med oss en av deres pressekonferanser. Den gang dreiet det seg om at NetCom skulle bli Telia, og at de lanserte nye abonnementer. Ikke akkurat veldig spennende, men dog relevant for noen.

Så når Telia ringte og spurte om vi ville komme og se på hva de skulle presentere i går så var det ikke noen automatikk i at vi satte av tid til det. Det er tross alt begrenset hva man kan forvente av nyheter fra en leverandør av mobile tjenester? Det tenkte i alle fall undertegnede, men heldigvis viste Telia at innovasjonen ikke er død i Norge.

Kjært barn har vanskelig navn
Narrow Band Internet of Things, eller NB-IoT som det forkortes til, er teknologien som ligger til grunn for plattformen Telia nå har bygget i samarbeid med blant annet Huawei.

Annonse


NB-IoT er en «Low Power Wide Area(LPWA)»-teknologi som er utviklet spesielt for å ha svært god gjennomtrengende dekning og dermed kunne nå inn til enheter både innendørs og utendørs eller under bakken. Narrow Band har også svært lavt strømforbruk som gir opptil 10 års batteritid for enkelte bruksområder i følge Telia.

Fordelen med NB-IoT er at den kan rulles ut i eksisterende 4G-nettverk. Men den kan også benyttes i egne spektrum om disse er tilgjengelige, både i LTE sågar som GSM-nettet. Med egne NB-IoT brikker så kommuniserer parkeringssensoren, eller kaffetrakteren via Telias nettverk og ut til tjenestetilbydere og brukere.

– Telia, et moderne teknologi-selskap
Pressekonferansen ble innledet av daglig leder i Telia Norge, Abraham Foss, som snakket om historikken til Telia med å være først ute med teknologier. Blant annet var de først ute med å lansere 4G i 2009, 4,5G i 2015 og nå NB-IoT i 2016.

– Dette markerer første steg i en reise for Telia fra å være et rent mobil-selskap til å bli et moderne teknologiselskap som tilrettelegger for digitaliseringen av samfunnet, sa Foss fra podiet.

Det er en helt klar trend de siste årene at det meste i hverdagen skal kobles opp mot internett. Forskjellige prognoser for antall enheter som kommer til å tas inn i Tingenes Internett varierer veldig, og ingen vet det helt sikkert. Men det som er sikkert er at det er snakk om enorme tall. Mellom 20 til 50 milliarder enheter innen 2020 gir en god indikasjon og et godt slingringsmonn på hvordan fremtiden der vil se ut.

Telias daglige leder Abraham Foss snakker om fortid og fremtid for Telia.
Telias daglige leder Abraham Foss snakker om fortid og fremtid for Telia.

Kommunikasjonssjef Kristine Meek i Telenor Norge sier også at de gjennom deres «Smart Kommune» konsept jobber med over 100 kommuner for å digitalisere ulike områder innenfor velferd, miljø og transport. Områder hvor «denne teknologien kommer til å bli svært relevant fremover».

– Vi skal være med å tilrettelegge
Regjeringen var også tilstede, representert ved statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP / Samferdselsdepartementet), for å snakke litt om regjeringens tanker rundt den teknologiske utviklingen. Han omtalte Telia som en drivkraft innen teknologi og påpekte hvor viktig regjeringens rolle som tilrettelegger er.

statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP / Samferdselsdepartementet snakker om myndighetenes rolle i den kommende utviklingen.
statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP / Samferdselsdepartementet snakker om myndighetenes rolle i den kommende utviklingen. (Ill.: Eivind Von Døhlen)

– Vi fra myndighetenes side skal være gode partnere, og vi har brukt mye tid det siste året på å reise rundt i verden og snakke med norske og internasjonale aktører og har hørt fra de hva myndighetene må gjøre for at disse selskapene skal lykkes. Vi skal være med å tilrettelegge på regelverkssiden og legge til rette for at mobilsektoren får flere frekvenser. Vi skal stokke om slik at mobil får mer, og det må skje raskere enn hva man kanskje tenkte før, sier Jóhannesson til forsamlingen under pressekonferansen.

Jóhannesson legger også til at det regjeringens mål å fjerne de hindre som finnes og tilpasse regelverket både for selvkjørende biler, båter og droner. Og at dette har vært et mål over lenger tid.

Kort vei fra idé til marked
Som en del av presentasjonen hadde Telia ikke bare med seg Huawei for å fortelle om deres allianse for å få dette på plass, men også to mindre norske aktører som begge hadde bygget kommersielle produkter basert på Telias nye plattform.

Max J. tangen, CEO i 7Sense forteller om deres smarte landbruksteknologi og veien frem til ferdig produkt.
Max J. tangen, CEO i 7Sense forteller om deres smarte landbruksteknologi og veien frem til ferdig produkt.

7Sense var en av de kommersielle aktørene som presenterte sitt produkt, en verdens-lansering av en enhet som lar bønder overvåke vanningsmaskiner for å unngå over og under-vanning samt uhell som følge av feil med utstyret. Max J. tangen, CEO i 7Sense kunne fortelle om en reise på 6 måneder fra samarbeidet startet til de hadde et produkt klart for salg.

APX Systems er et annet selskap som Telia presenterte, de har utviklet en sensor for «smarte parkeringsplasser». Løsningen til APX fungerer ved å bore et hull i asfalten og sette ned en sensor som måler endringer i sitt magnetfelt og rapporterer det tilbake til selskapets systemer. Som igjen bruker denne informasjonen i en app for å gi oversikt over ledige parkeringsplasser. Dette skal igjen føre til mindre forurensning siden tiden det tar å lete etter parkeringsplass kortes drastisk ned.

Jan Erik Evanger fra APX viste oss en kort demo, også den bygget i Lego. Og ja, teknologien fungerer, bilen tas bort så blir plassen ledig. Og man kan se det i appen. Akkurat for APX er det fortsatt tidlig fase, og Evanger kunne fortelle at samarbeidet med Telia startet for kun en måned siden og at siste oppdateringen til appen skjedde samme dag som annonseringen.

Han kunne fortelle om et meget godt samarbeid med Telia som har stilt store ressurser til disposisjon for å hjelpe de med å kommersialisere løsningen som baserer seg på NB-IoT-plattformen. De har per i dag en pilot gående sammen med Telia.

Skal gjøre hverdagen enklere
CTO i Telia, Jon Christian Hillestad, startet med å si at «IoT ikke handler om ting eller Internett. Det handler om å gjøre hverdagen enklere» og gikk så videre til å trekke frem eksempler som parkering, gressklipping, gatelys og hvordan Tingenes Internett skal være med å bygge bedrifter og gjøre de mer effektive.

En av de viktigste punktene han trakk frem under sin del av presentasjonen var at Telia er helt avhengige av en jevn strøm av partnere som ønsker å utvikle løsninger med deres plattform i bunnen. For å nå det målet bruker de en egen utviklet plattform med API-er som gjør lett for små selskaper og oppstarter å komme kjapt i gang og komme kjapt til markedet med sine produkter.

Hillestad, CTO i Telia forklarer fordelene med NB-IoT over dagens løsninger.
Hillestad, CTO i Telia forklarer fordelene med NB-IoT over dagens løsninger. (Ill.: Eivind Von Døhlen)

Et økosystem med åpne API
En IoT-løsning trenger ikke bare tilgang til Internett. For å kunne levere en løsning til markedet må man kunne håndtere identiteten til brukerene sine, sikker håndtering av dataene og en form for enhets-behandling. Alt dette tilbyr Telia i sin løsning og man kan allerede komme i gang via deres utvikler-portal, på developer.telia.io.

– NB-IoT åpner for mange nye bruksområder, og med bruk av denne teknologien og vår egenutviklede plattform kan vi nå koble flere enheter til tingenes Internett og utvikle spennende kommersielle løsninger med partnere, uttalte Hillestad.

Lilla Nerder
Telias egen nerde-brigade, Purple Nerds, var også der. Navnet kom som en intern greie i forkant av Java Zone men har etterhvert blitt mer håndfast. Blant annet har de laget modellen som Telia brukes for å illustrere hvordan NB-IoT fungerer i praksis og hvordan mange sider av samfunnet kan automatiseres for å gjøre hverdagen enklere.

Model-byen, som var bygget i Lego, viste i alt 9 sensorer på togspor, søppelkasser, bysykler, parkeringsplasser og diverse værdata. Vi kunne flytte på biler og med en gang se hvordan data flyttes fra sensor til sky, og til app. Modellen viste hvordan en plattform slik som Telias kan være med å bygge fremtidens løsninger, og bidra til en ytterligere digitalisering av samfunnet vi lever i.

For eksempel kan smarte søppelkasser hjelpe renovasjonsetaten til å hente søppel der det trengs, når det trengs og lage smartere kjøreplaner.

En av de lilla nerdene kunne også fortelle oss at de tar egen medisin når det gjelder IoT. De har nemlig installert sensorer på doen, slik at bomturer til låst dør ikke lenger er et problem.

Telenor ligger ikke på latsiden
Selv om Telia er først til markedet med et kommersielt NB-IoT så har Telenor i lengre tid jobbet med den samme teknlogien. Tilbake i oktober i år annonserte de et samarbeid med Huawei og Q-Free for å kjøre et pilotprosjekt med smart-parkering i Trondheim. Planen er at piloten skal starte opp i Januar neste år.

På spørsmål fra ITavisen om hva status er så svarer Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge at «Vi har allerede slått på NB-IoT i Telenors nett og vi vil faktisk foreta en test med parkeringssensorer her i morgen. Vi har jobbet med NB-IoT en lang stund sammen med utvalgte kunder, partnere og utstyrsleverandører».

Videre legger Meek til at «Vi merker allerede stor etterspørsel etter teknologien, som særlig kjennetegnes av lang batterilevetid, bedre dekning og lavere investeringskostnader».

Og det er her Telia har kommet først til mølla, med sin kommersielle NB-IoT plattform tilrettelegger de for at grundere, oppstarter og andre partnere kan bruke deres plattform for kommunikasjon med sine produkter innenfor Tingenes Internett.

Så får vi se hva som skjer utover i 2017 mens Telia fortsetter utrullingen av sin plattform og Telenor lanserer sin.

Hvilke smarte enheter savner du i din hverdag? La oss høre fra deg i kommentarene.