EU ønsker å bygge gratis wifi til alle innbyggerne.
EU ønsker å bygge gratis wifi til alle innbyggerne.

Annonse


EU ønsker å bygge gratis wifi til alle

Med 6000 basestasjoner rundt om i Europa ønsket EU å gi gratis, trådløs Internett til innbyggerne, men ikke alle synes at dette er gjennomførbart.

Sier nei til forslaget
Sverige er et av landene som er kritiske til forslaget, og frykter at den økonomiske støtten som følger med kan lede til konkurransevridning. I tillegg kan viljen til å investere i bedrifter bli negativt påvirket, ifølge trafikutskottet.

Samtidig peker komiteen på at forutsetningen for gratisnettet, er forskjellig mellom medlemslandene. Både i konkurranse og dekning.

Les også: EU: Ingen rettighet å kjøpe PC uten operativsystem.

Annonse


Ønsker mer omfattende utredelser
Trafikutskottet mener at EU-kommisjonen har mislykkes på flere grunnleggende områder og at en mer omfattende konsekvensanalyse burde vært lagt frem for å granske effektene av forslaget på lang sikt.

Prosjektet går under navnet «WIFI4EU» og vil gi økonomisk støtte til kommuner og byer for å sørge for at innbyggerne har gratis tilgang til Internett. Dette gjelder for eksempel i parker, på torg og i offentlige bygg.

Les også: EU gjør roaming-helomvending.

 

Kilder:
Riksdagen,
IDG

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse