SpaceX med planer som kan endre internett-hverdagen for hele kloden.
SpaceX med planer som kan endre internett-hverdagen for hele kloden.

Annonse


SpaceX vil skyte opp tusenvis av internett-satellitter

Siden prosjektet ble annonsert av Musk selv på Twitter i 2014 mye skjedd. Antallet satellitter er mangedoblet og planen er at alle skal få tilgang.

Mangedoblet antall satellitter
Det opprinnelige antallet som da ble omtalt var på 700 satellitter, nå har imidlertid SpaceX oppgradert dette tallet og har søkt amerikanske myndigheter om tillatelse til å skyte opp 4425 satellitter i årene som kommer.

Det er tre ganger antallet aktive satellitter som er i kretsløp rundt kloden vår idag.

Koster penger
Tilbake i 2015 estimerte SpaceX at kostnaden for prosjektet ville ligge på rundt 10 milliarder dollar, men SpaceX er ikke alene om å ta regningen. Google har blant annet spyttet inn én milliard dollar til prosjektet.

Annonse


Større og lenger unna
Satellittene som selskapet skal bruke skal være mye større enn konvensjonelle satellitter og skal vare mellom fem og syv år før de begynner å forfalle. Planen er at de skal gå i kretsløp rundt jorden ca 1200 kilometer ute, dette er lenger ute enn den internasjonale romstasjonen som typisk ligger 430 kilometer fra jorden.

Internett til hele verden
Selv om planen er å tilby åpent internett til hele verdens befolkning så vil SpaceX naturlig nok starte mede USA. De første 800 satellittene skal gi internett til USA og «omegn», det er først når alle 4425 er operasjonelle at kloden er tilstrekkelig dekket. Satellittnettverket skal gi hastigheter opp til 1 Gbps for brukere over hele verden.

Kilde:
Engadget