Tollgrensen ble økt til 350 kroner i 2014. Nå spøker det for ordningen etter valget.
Tollgrensen ble økt til 350 kroner i 2014. Nå spøker det for ordningen etter valget.

Annonse


Arbeiderpartiet og KrF vil fjerne tollgrensen i 2017

I 2014 økte regjeringen den såkalte tollgrensen til 350 kroner, som vil si at du får kjøpt varer i utlandet toll- og momsfritt opp til denne grensen.

Alternative statsbudsjetter
Nå vil både Arbeiderpartiet og KrF fjerne grensen fullstendig, og innføre full toll og momsplikt på alle varer kjøpt i utlandet – uansett pris.

Dette kommer frem av de alternative statsbudsjettene til partiene, i følge Netthandel.no

– KrF har kommet til at vi ikke lenger kan ha et slikt avgiftstak – særlig ikke i en tid da vi mer enn noen gang trenger arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik handelsnæringen kan tilby, skriver krF i sitt alternative statsbudsjett for 2017.

Annonse


Øker statens inntekter
De ønsker nå å bevilge 10 millioner kroner til å opprette en brukervennlig webside hos Skatteetaten for å gjøre det lettere å innbetale moms på varer kjøpt i utlandet.

Arbeiderpartiet er også enig, og de regner med at fjerningen av mva-fritaket vil øke statens inntekter med 933 millioner i året.

I sitt alternative statsbudsjett skriver Arbeiderpartiet at tollgrensen gir en konkurranseulempe for norske bedrifter, ettersom disse må betale moms fra første krone.

Store samfunnskostnader
For å regne ut hva tollgrensen koster staten og samfunnet, henviser Arbeiderpartiet til Menon Business Economics, som kom med en rapport i 2014 som beregnet datidens tollgrense på 200 kroner.

Rapporten viste reduserte moms-inntekter på 1,3 milliarder kroner i 2014, og anslo at de øvrige kostnadene – med tap av arbeidsplasser og lavere verdiskapning i handelsnæringen – beløper seg til omtrent 1 milliard 2014-kroner.

Kilde
Netthandel.no
(Bilde: Selka)

Annonse


Annonse


Annonse