Flash-teknologien har fortsatt en bunke støttespillere.
Flash-teknologien har fortsatt en bunke støttespillere.

Annonse


«Occupy HTML5» er noe så sjeldent som en Flash-støttegruppe

Sakte, men sikkert er nettillegget Flash i ferd med å dø ut, mye takket være større teknologiselskaper som har bestemt seg for å skrote og blokkere teknologien.

Støtter Flash
På tross av den minskende populariteten er det fortsatt en hard kjerne som tviholder på teknologien og ønsker å ta fokuset vekk fra yndlingen HTML5.

«Occupy HML5» er navnet på Facebook-gruppen som står standhaftig ved Flashs side under slagordet «Bevegelsen som skal få bukt med HTML5-purismen».

Gruppen hevder de ikke er antihtml5, men at de heller er en motstandsbevegelse mot partiskheten som er gitt HTML5. De har rundet 713 likerklikk på Facebook.

Annonse


Er døende
Flash var lenge det mest kjente og brukte tillegget på verdensveven, men har de seneste året blitt gjenstand for sikkerhetsspørsmål og ytelsesproblemer.

2015 var et fullstendig kriseår for Flash og det ble oppdaget 316 feil, nesten én hver dag, i det forhatte verktøyet.

 

Kilde:
PC World