Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Politiets sikkerhetstjeneste ønsker seg utvidede muligheter. (Ill.: PST)

Sier ja til datainnsamling av alle nordmenn

Men stemmer partiene ja?

Et utvalg ledet av Olav Lysne sier ja til innsamling av all nett- og telefon-aktivitet nordmenn foretar seg over landets grenser.

Foreslår dramatisk lov-endring
Det er ikke garantert at overvåkningen blir vedtatt, da samme forslag ble stemt ned av samtlige borgerlige partier i fjor, også Høyre og FRP.

Det er blant annet Generalløytnant Morten Haga som ønsker slike muligheter for lettere å overvåke terroristers nettaktivitet.

Haga ønsker seg samme mulighet som svenskene har hva angår overvåking.

Vil lagre alt
Det som er dramatisk med forslaget er at norske myndigheter ikke bare ønsker å lagre og overvåke metadata (kontaktinfo, blant annet), men også innholdet du skriver.

Samtidig ønsker E-tjenesten muligheten til å lagre gigantiske mengder metadata, også av personer som ikke er av interesse for etterretningstjenesten.

I mars i år kunne vi melde at «PST får tillatelse til dataavlesning direkte fra telefoner og PC-er».

 

Kilde:
Aftenposten

Stikkord: internett, personvern