Han som holdt sysakene i orden hos Silk Road risikerer nå utlevering til USA og en livstidsdom i fengsel.
Han som holdt sysakene i orden hos Silk Road risikerer nå utlevering til USA og en livstidsdom i fengsel.

Annonse


Irsk rett skal utlevere Silk Road-bakmann til USA

Irsk rett har besluttet å utlevere Gary Davis til USA hvor han komme til å dømt til livstid for sin befatning med Silk Road.

Sentral aktør
Angivelig skal Davis ha vært sentral i driften av det opprinnelige Silk Road, en av oppgavene hans skal ha vært å organisere de mange objektene «nettbutikken» hadde til salgs. Dette inkluderer både rusmidler og verktøy for hacking.

I følge Engadget er Davis klar til å anke avgjørelsen.

Les også: Men hvordan skal de få vekslet?

Annonse


Vage anklager
Davis sine advokater hevder at de amerikanske anklagene er vage og at han burde bli siktet med samme forbrytelser  som i Irland. Forsvarerne brukes også det faktum at Davis angivelig har Aspergers og at dette vil bli en påkjenning om han skulle bli satt i isolasjon i et amerikansk fengsel. Argumentene har falt for døve ører så langt.

Risikerer livstid
Om Davis faktisk blir dømt kan han risikere å sitte i et amerikansk fengsel resten av livet. Davis kan dermed risikere å bli et eksempel til skrekk og advarsel for andre som tenker seg en karriere innen digital kriminalitet. Studier i etterkant av stengingen av den opprinnelige Silk Road viser at arrestasjoner og politiaksjoner ikke har satt en demper på markedet, tvert om.

Tallenes tale er at det nå er tre ganger så stor aktivitet og dobbelt så mye penger i omløp.

Kilde:
Engadget

Annonse