Google har sett seg lei på trege Android-produsenter.
Google har sett seg lei på trege Android-produsenter.

Google vurderer å «straffe» trege Android-produsenter

Google har gjort flere tiltak for å sørge for at Android-oppdateringer slippes til enhetene innen rimelig tid.

Trege oppdateringer
De ferskeste tallene viser at kun 7,5 prosent av Android-enhetene kjører nyeste versjon Android 6 Marshmallow som ble tilgjengelig i oktober. I april kom omsider oppdateringen til de populære Galaxy S6-mobilene.

Bloomberg siterer i dag kilder som hevder at Google har laget en liste som rangerer Android-produsenter basert på tiden på oppdateringene.

Vurderer publisering
For øyeblikket ligger listen hos Google, men selskapet vurderer visstnok å publisere listen for å få fart på de tregeste produsentene.

Selskapet jobber også med andre tiltak for å få Android-oppdateringene raskere ut av porten. De skal blant annet ha bedt flere operatører opp å kutte ned på testtidene.

Det er på ingen måte sikkert at en publisering av listen vil gjøre noe godt, spesielt ettersom det ikke ser ut til at det vil ha noen direkte konsekvenser for produsentene.

 

Kilde:
Bloomberg