Norske myndigheter vil ikke ta et standpunkt i Snowden saken

Snowden er ikke noe nærmere en avklaring på om han faktisk kan reise til Norge og hente prisen fra Norske PEN.
Snowden er ikke noe nærmere en avklaring på om han faktisk kan reise til Norge og hente prisen fra Norske PEN.

Den amerikanske varsleren Edward Snowden gikk til sak mot norske myndigheter for å få stadfestet sin rett til fritt leide for å motta Ossietzky-prisen.

Avviser rettsaken
Regjeringsadvokaten har bedt retten avvise saken, påstanden er at denne typen spørsmål ikke hører hjemme i en sivil sak men at den først kan prøves rettslig dersom det foreligger en utleveringsbegjæring. Noe det altså ikke gjør per nå.

I følge en kilde i Justisdepartementet som har uttalt seg til Sputnik News så kan ikke Norge garantere at den tidligere NSA ansatte ikke vil bli utlevert om han skulle velge å reise til Oslo for å motta prisen fra Norske PEN.

Annonse

Har fortsatt ikke pass
Siden Snowden fortsatt ikke har noe gyldig pass så poengterer Regjeringsadvokaten i sitt tilsvar til retten at det «framstår som åpent om saksøker i det hele tatt vil få adgang til å reise inn i Norge» i følge VG.

Anhold ham
Snowdens avsløringer begynte for tre år siden i 2013. Senere samme år bosatte Snowden seg mer eller mindre permanent i Russland etter å ha blitt nektet asyl over store deler av verden. Samme året sendte amerikanske myndigheter et diplomatisk skriv til norske myndigheter der de ytret sitt krav om at Snowden skulle arresteres og sendes til USA skulle han sette sine føtter på norsk jord.

Kilde:
VG og Sputnik

 

Annonse
Annonse