Dette er den største frykten din på nett

En undersøkelse viser at vi lammes av frykt på internett.
En undersøkelse viser at vi lammes av frykt på internett.

En undersøkelse fra 2015 som ble avholdt blant 41 000 amerikanske husholdninger med minst en beboer som bruker internett viser at vi i økende grad er bekymret for vår og sikkerhet og personvern på nett.

Reduserer bruken av internett
Frykten for mer eller mindre definerte sikkerhetstrusler gjør at vi begrenser vår aktivitet på internett, viser studien.  Det ble også gjort en lignende på personvern i Norge av Datatilsynet i sammenheng med Personverndagen 2016. Denne viste at en stor andel av oss viser misnøye med økt sporing og tilpasset reklame.

Mer bruk = mer risiko
Studien viser også at av alle husholdningene som ble spurt så har 19 prosent blitt påvirket av en sikkerhetsbrist på nett. Eksempel på  slik aktivitet kan være identitetstyveri og annen kriminell aktivitet.

Annonse

Undersøkelsen viser også at 9 prosent av de som bruker en enhet for å koble til internett opplevde et sikkerhetsbrudd, mens hele 31 prosent som brukte fem eller flere enheter hadde opplevd et sikkerhetsbrudd.

Tallenes klare tale er at jo flere enheter du kobler til internett, jo større er risikoen din. Disse tallene er dårlige nyheter for Internet Of Things, som skal koble alt rundt oss til internett.

Identitetstyveri og svindel på topp
Av de tingene vi frykter mest er identitetstyveri på en soleklar førsteplass. Hele 63 prosent av de spurte i undersøkelsen satte denne frykten på topp. Deretter følger diverse former for online svindel.

23 prosent av respondentene i undersøkelsen setter også datainnsamling høyt på «fryktindeksen», og 18 prosent av de spurte er bekymret for datainnsamling utført av myndighetene.

Studien viste også at blant de som hadde opplevd et sikkerhetsbrudd så var 30 prosent bekymret for sporing på nett utført av selskaper. Mens blant de som ikke hadde opplevd noen form for hacking eller sikkerhetsbrudd, så var kun 21 prosent bekymret for det samme.

Svak sikkerhet og personvern svekker økonomien
En av de mer sjokkerende funnene i undersøkelsen er at  hele 45 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte at disse bekymringene hadde stoppet dem fra enten å kjøpe produkter eller bruke finansielle tjenester på internett.  I tillegg har 29 prosent av husholdningene også svart at disse bekymringene har stoppet de fra å uttrykke sine politiske meninger på nettet.

Undersøkelsen gir derfor en indikasjon på at både økonomien og ytringsfriheten kan være under angrep som følge av dårlig sikkerhet og vern for individet på internett.

Ser bare toppen av isfjellet
– NTIAs analyse viser bare overflaten av dette viktige emnet, men det er klart at politikerne må utvikle en bedre forståelse av mistilliten til personvern og sikkerhet på internett og den resulterende nedkjølende effekten det har, sier Rafi Goldberg, politisk analytiker, Office of Policy Analysis and Development ved NTIA.

– I tillegg til å være et problem av stor bekymring for mange amerikanere, kan personvern og sikkerhet redusere økonomisk aktivitet og hemme den frie utveksling av ideer på nettet, legger Goldberg til.

Kilde:
NTIA via Toms Hardware

 

Annonse
Annonse