Facebook utvider funksjonaliteten i sin Messenger tjeneste.
Facebook utvider funksjonaliteten i sin Messenger tjeneste.

Annonse


Nå kan du snakke med 50 personer på en gang med Messenger

Facebook Messenger fortsetter å ta innpå blant annet Skype i funksjonalitet, nå oppgraderer de sin funksjonalitet ytterligere til å inkludere tale.

Ring til gruppen
Messenger har lenge støttet muligheten for å chatte med en gruppe mennesker, nå oppgraderes denne funksjonen med mulighet til å ringe den samme gruppen. Funksjonen kommer til iOS og Android applikasjonene innen 24 timer sa selskapet på Onsdag. Når funksjonen er tilgjengelig vil det komme et telefon-ikon i gruppesamtalen.

På høyde med kommersielle løsninger
Fra bedrifter kjenner vi til funksjonen med å ringe inn til en konferanse, du får tildelt et telefonnummer og et passord. Du ringer inn og taster inn passordet ditt, så er du med i samtalen. Disse kan støtte opp til flere hundre deltagere. Når løsningen til Facebook lanseres kan du ha opptil 50 deltagere per samtale.

Tar opp kampen med tradisjonell gruppevare
Oppdateringen gjør at Messenger kan ta opp kampen med Google Hangouts, Skype og Slack, som alle støtter denne typen funksjonalitet.

Annonse


Veien videre
Facebook har riktignok støttet denne typen samtaler i årevis, men gruppesamtaler med tale har ikke vært støttet før nå. Videosamtaler er enn så lenge begrenset til to personer, men det kan fort endre seg og er et logisk steg videre for tjenesten.

Kilde:
Mashable

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse