Resirkulering av komponenter i blant annet mobiltelefoner utgjør en slump penger årlig.
Resirkulering av komponenter i blant annet mobiltelefoner utgjør en slump penger årlig.

Annonse


Fant gull for 330 millioner i brukt elektronikk

I sammenheng med at selskapet har gitt ut sin årlige miljørapport så har Apple uttalt hvor mye gull de klarte å resirkulere fra brukte iPhones, iPads og Mac’er i fjor.

330 millioner, 999 kilo
Ganske nøyaktig 999 kilo gull, ett tonn mellom venner. Det gir en «gateverdi» på omtrent 330 millioner kroner. Det er så mye gull selskapet klarte å gjenvinne i fjor.

Ledeegenskaper 
Gull brukes i forbrukerelektronikk fordi det er står imot oksideringsprosesser bedre enn sølv og kobber, selv om sølv faktisk leder bedre. Kobber er det billigste alternativet, men leder også dårligere enn sølv.

Sirkulær produksjon
En av de store føringene innen industri er at mer deler skal kunne gjenbrukes, enten direke eller ved en demontering / nedsmelting. Dette gjør at selskaper kan senke sine marginer og selge enheter billigere, samtidig som at det fokuset også gjør at selskaper produserer materialer som er ment til dette formålet.

Annonse


Store volumer
Apple opplyser om at de mottok ca 40 000 tonn elektronisk avfall i fjor, av disse var 27 000 tonn var i materiale de kunne gjenbruke. Sett i denne sammenhengen er det knappe tonnet med gull ikke veldig mye, men med en kilopris på 330 000 kroner så er det blant det mest verdifulle materialet selskapet klarer å gjenvinne fra sine produkter.

Flere tall
Apple opplyste også om at de klarte å gjenvinne 10 000 tonn stål, 5800 tonn plastikk og 5400 tonn glass. I tillegg kommer 2041 tonn aluminium, 1360 tonn kobber og 3 tonn sølv.

Kilde:
CNN Money

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse