Regjeringen vil stramme inn lovgivningen og tilpasse den nye teknologier.
Regjeringen vil stramme inn lovgivningen og tilpasse den nye teknologier.

Annonse


Nå vil regjeringen tette pirat-strømme-hullet i Norge

Regjeringen sendte tidligere denne uken forslag til ny åndsverklov på høring, fristen utgår 8. august i år.

Nei til strømming
Lovligheten rundt strømming av innhold som TV-serier og filmer har vært omdiskutert. Vi har blant annet skrevet om at «Det er lov å strømme piratfilm i Norge».

Frem til nå har man vært i en gråsone om man for eksempel, kun har avspilt direkte fra innhold og ikke selv lastet det ned eller delt det. Regjeringen foreslår nå et klart forbud mot strømming «av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige». Det er med andre ord ikke gjort noen differensiering på om innholdet deles eller ikke.

Les også «ITavisen kan ikke stå inn for IFPIs pirat utsagn» og «IFPI: – Vi har omtrent eliminert pirat-musikk i norge».

Annonse


Bedre vilkår for kunstnere og forbrukere
Fra pressemeldingen kan man lese at «Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling.».

I høringsbrevet står følgende: «Forslaget til ny lov tar sikte på å klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk, basert på at det skal være en rimelig balanse mellom rettighetshavernes og brukernes interesser.»

Kulturministeren, Linda Hofstad Helleland, er sitert med «Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. Nå blir den enklere å bruke og bedre tilpasset verden vi lever i»

Tono er veldig fornøyd
I et innlegg på tono.no så skriver administrerende direktør Cato Strøm at «Vi har ventet en stund på dette forslaget, og er glade over at det nå foreligger. Det er på høy tid med en rebalansering av opphavsretten som gir skaperne mer reellt eierskap til egne åndsverk, særlig i en digital tidsalder.»

Tono sier også at de vil levere høringssvar innen fristen.

Pass godt på forbrukerene
– Skapende og utøvende kunstnere får med dette lovforslaget bedre forutsetninger til å tjene penger på det de produserer. Forslaget legger også til rette for at forbrukerne kan få bedre tjenester. Jeg vil oppfordre bransjen til å styrke det digitale tilbudet slik at det blir enkelt og attraktivt å bruke gode, lovlige tjenester, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen fra Regjeringen.

Selve forslaget er på litt over 400 sider, og kan leses i sin helhet her.

Kilde:
Regjeringen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse