Elektronisk Forpost Norge og kjente advokater er tvilsomme til fremgangsmåten til Økokrim i denne saken.
Elektronisk Forpost Norge og kjente advokater er tvilsomme til fremgangsmåten til Økokrim i denne saken.

Annonse


– Dette er et angrep på ytringsfriheten!

ITavisen følger at et nytt kapittel i norsk fildelingshistorie ser ut til å ha startet. Nemlig at Økokrim nå går etter nettsider som lenker til programvare som kan benyttes til å bryte loven.

Les hele vår dekning av Popcorn-Time.no-saken her.

Dette er et angrep på ytringsfriheten
Vi har snakket med Thomas Gramstad som er leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN).

EFN er en avgrening av Electronic Frontier Foundation, og jobber generelt for digitale borgerrettigheter og forbrukerrettigheter. Med det så menes det at folk skal ha de samme eller tilsvarende rettighetene på nett og når det gjelder digitalt materiale som man har i samfunnet ellers og i forhold til fysiske medier og teknologier.

Annonse


Thomas Gramstad fra EFN mener at dette er et angrep mot ytringsfriheten. Foto: Per Inge Østmoen
Thomas Gramstad fra EFN mener at dette er et angrep mot ytringsfriheten. Foto: Per Inge Østmoen

Kan du si noe samfunnsrollen til EFN?

«Det innebærer for eksempel at EFN vil forsvare ny teknologi og innovasjon mot forsøk på forbud og sensur. Alle ting mennesker finner opp kan brukes til lovlige eller ulovlige handlinger. I såfall er det de menneskene som eventuelt utfører ulovlige handlinger det må slås ned på, og ikke selve teknologien»

Kan du si noe om standpunktet til EFN i denne saken?

«Dette dreier seg etter det EFN forstår om en generell infoside om en ny teknologi – og altså ikke om hverken utøvelse av lovbrudd eller oppfordring til å begå lovbrudd. Derfor mener EFN at dette er et angrep på ytringsfriheten. Dette er som om politiet skulle beslaglegge instruksjonsmanualer for bruk av boltesaks eller reklamebrosjyrer for steder som selger boltesakser»

Er vi etter din/deres oppfatning i ferd med å bevege oss i retning at det å skrive om noe ikke er legitimt?

«Ja. Verktøy eller teknologi er ikke kriminell i seg selv, og det må være lov å snakke om verktøy og teknologier uten sensur og forfølgelse. Skillet mellom verktøy (som alltid er nøytrale) og personen som bruker et verktøy (til å begå en handling som er lovlig eller ulovlig) er et fundamentalt skille både juridisk, moralsk og i forhold til ytringsfrihet.»

Hva tenker dere rundt denne utviklingen med offentlig håndhevelse av private interesser på denne måten?

«Denne saken er enda et eksempel på at etablerte aktører forsøker å bevare sin markedsmakt ved å bekjempe alle nye teknologier som kan forstyrre deres etablerte makt og modeller, jfr. den internasjonale debatten om «disruptive technologies». Det er for så vidt forståelig at etablerte aktører reagerer slik – men politiet skal ikke opptre som privatvektere for slike spesialinteresser. Politiet skal være politi (det vil si beskytte mot kriminalitet og utvilsomme lovbrudd).»

Økt fokus fra myndigheter
Vi ser en trend i Europa og også i Russland at tilbydere som YouTube får fri passasje i rettsystemet for de brudd på åndsverk som skjer på deres plattform. Med det sier rettssystemet at brudd på åndsverkloven på deres plattform ikke er selskapene sitt ansvar selv om de tjener penger på det med annonser.

På den andre siden av skalaen ser vi at det vies mer og mer ressurser til å håndheve lovgivningen mot individuelle borgere.

Les også «Ikke terroriser brukere for brudd på åndsverklover, sier Putins rådgiver“.

«Å bekjempe krenkelser av immaterielle rettigheter vies økende fokus av både norske og utenlandske myndigheter», opplyser politiadvokat i Økokrim, Maria Bache Dahl, til ITavisen.

På spørsmål om hva strafferammen kan være i en sak som dette har hun dette å si:

«Strafferammen for brudd på åndsverkloven § 54 tredje ledd jf. første ledd er bøter eller fengsel inntil 3 år.»

Olav Torvund, professor i jus ved UiO har på sin side et annet syn på strafferammene i denne saken:

– Strafferammen for dette er bøter eller fengsel i inntil tre måneder, eventuelt bøter eller fengsel i inntil tre år dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Jeg er ikke i stand til å se at det kan foreligge noen skjerpende omstendigheter når man lenker til velkjente, om enn ikke lovlige tjenester.

Bygger sak
Vi har jobbet iherdig med å avdekke prosess og faktiske juridiske føringer i denne saken. Det som så langt er klart er at det ikke er noen form for juridisk avklaring på om innholdet på denne siden faktisk kan sies å bryte med åndsverkloven på noen måte.

«Slik jeg oppfatter popcorn-time.no, lenker de til tjenester som gjør det mulig å få tilgang til verk, de lenker ikke verk. Det er på ingen måte åpenbart at dette er ulovlig», skriver Olav Torvund professor i jus ved Universitet i Oslo til ITavisen.

I pressemeldingen til Økokrim står det:

«ØKOKRIM har i dag tatt beslag i domenet popcorn-time.no. ØKOKRIM mistenker at domenet benyttes til straffbar medvirkning til brudd på åndsverkloven § 2, som gir rettighetshaver enerett til å råde over åndsverk.»

Vi spurte også Maria Bache Dahl i Økokrim litt om prosessen rundt denne saken:

Om vi har forstått uttalelsene riktig så opplyser dere om at en av grunnene til at dere har gjort beslag i dette domenet er at prosessen er lettere med norske domener. Det er minst ett  popcorntime-relatert domene til under toppdomenet «.no», har dere planer om å også stoppe det på samme måte?

«Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke si noe om hvilke etterforskningsskritt ØKOKRIM planlegger å foreta fremover.»

Kan du si noe om hvor saken har startet? Kom etterforskningen i gang som et resultat av en anmeldelse fra en ekstern part eller er dette en etterforskning som Økokrim selv har startet? 

«Det foreligger en anmeldelse i saken.», uttaler Bache Dahl til ITavisen.

Økokrim sin tvilsomme jus
Jon Wessel-Aas er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Hans arbeid med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter har pågått siden 1995, blant annet som advokat i NRK i 12 år. Vi spurte han om innspill på fremgangsmåten til Økokrim og hvorvidt sidens innhold kan sies å være et lovbrudd.

«Når Økokrim synes å mene at nettsidens lenking til en annen side der popcorntime-applikasjonen kan lastes ned, i seg selv kvalifiserer til strafferettslig medvirkning til de lovbrudd som begås av dem som faktisk legger ut filmer ulovlig, er det også svært tvilsom jus, etter min mening. Da vil mange nettsider – og dermed ytringsfriheten – ligge lagelig til for Økokrims hugg. Det er en tvilsom tilnærming i et ytringsfrihetsperspektiv», skriver Jon Wessel-Aas til ITavisen

I en e-post til ITavisen skriver Olav Torvund, professor ved SERI (Senter for rettsinformatikk) følgende:

«Popcorn-time.no er i alle fall et steg lenger unna selve den ulovlige tilgjengeliggjøringen, […]. Det er i alle fall ikke åpenbart at tjenesten vil være ulovlig, slik Økokrim synes å forutsette. Innholdet på siden skiller seg ikke vesentlig fra det vi finner på sidene til nettaviser som har skrevet om slike tjenester.»

Vi har også snakket med Bjørn Remseth, nestleder i EFN som hadde følgende uttalelse å komme med til oss igår:
— Det at man kan ha åpne og frie ytringer, om ting som er innenfor det lovlige og også det som er på grensen og utenfor det lovlige, er nødvendig for å kunne ha en informert allmennhet. Og uten en informert allmennhet så fungerer ikke det moderne demokrati.

ITavisen fortsetter å følge denne saken og vil holde våre lesere oppdatert etterhvert som den utvikler seg.

Vi vil gjerne høre dine tanker om denne saken, så gå til kommentarfeltet og la din stemme bli hørt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse