Music Watch har laget rapporten som viser at pirater faktisk er de som bruker mest penger på musikk.
Music Watch har laget rapporten som viser at pirater faktisk er de som bruker mest penger på musikk.

Annonse


– Pirater er bransjens beste kunder

En ny studie fra MusicWatch Inc viser at musikk-pirater fortsatt er en greie, det som er er overraskende er at studien også viser at selv  om 57 millioner mennesker mellom 13 og 50 fortsatt henter musikken sin fra ikke-lisensierte kilder, så bruker de samme piratene også mest penger på CD’er og betalte nedlastinger.

Gammelt nytt for mange
Mange studier over de siste årene har vist de samme trendene og effekten piratvirksomhet har på musikkindustrien, felles for de fleste er at de ikke er fullstendig negative til innvirkningen pirater har på bransjen.

Denne uken kom en ny studie fra selskapet MusicWatch som bekrefter denne trenden. Selskapet har som sitt hovedfelt å forske på trender innen underholdningsindustrien.

Slår ihjel myten
Først og  fremst så slår rapporten ihjel myten om at antallet pirater er på vei ned. Mobile apper, streaming fra ulisensierte kilder og direkte nedlastinger er på vei opp, mens P2P deling er på vei ned.

Annonse


Alt i alt så sier studien at ca 57 millioner amerikanere mellom 13 og 50 erkjenner at de har skaffet seg musikk gjennom kilder som ikke har lisens for musikken de har lastet ned.

Vil eie, ikke leie
Studien påpeker at dels tar vi på oss piratbuksene fordi vi ikke vil betale, men det er også en stor andel av de som også konsumerer musikk på lovlig vis som også laster ned ulovlig i tillegg til å kjøpe CD’er og lovlige nedlastinger. Eierskap til filene er også en stor grunn blant piratene til at de laster ned fra kilder uten lisens.

Mer enn en tredjedel
Av alle som kjøper musikk så laster 35 prosent ned musikkspor ved siden av. Dette er gruppen som tilsynelatende også består av musikkindustriens mest verdifulle kunder.

Bruker mest
Studien viser også at den jevne amerikaner (pirater inkludert) bruker 165,- kroner årlig på  CD’er og nedlastinger. Dette tallet går opp til 290,- kroner om man ser på gruppen av pirater for seg selv.

Videre viser studien at en gjennomsnittlig musikkkjøper (pirater inkludert) bruker i snitt 390 kroner i året, og om man også isolerer piratene i denne sammenligningen så kommer tallet opp i 530 kroner årlig.

I tillegg viser tallene at pirater også er mer sannsynlige brukere av betalte strømmetjenester.

Mer engasjerte brukere
Man skal være varsom med å trekke for mange konklusjoner fra dette materialet, men det som fremkommer klart er at pirater bruker mer penger på musikk enn de som ikke laster ned. En mulig forklaring på hvorfor det er slik kan være at pirater er mer engasjert i materialet enn sine mer lovlydige motparter.

Taper industrien på det
Materialet sier ikke noe om effekten dette har på bransjen, og selv om det er slik at pirater bruker mest penger på musikk sammenlignet med resten av befolkningen er det også naturlig at en del av disse nedlastingene, om ikke alle, kan oversettes til tapt inntekt for artister og produsenter.

Det er også mulig at de som idag er pirater ville måtte bruke enda mer om fildeling ble borte over natten, på den andre siden kan man også argumentere at de ville brukt mindre siden de da ikke kunne konsumere like mye og dermed ikke bli eksponert for ny musikk i like stor grad.

La oss få høre dine tanker om denne studien i kommentarene under.

Kilde:
MusicWatchInc via TorrentFreak

Infografikk fra MusicWatch:

Piracy-Infographic
Piracy-Infographic

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse