Passive WiFi kan trolig bli den nye standarden innen IoT

Annonse


Forskere har lagd super-effektiv WiFi

Et team av forskere og ingeniører ved University of Washington har utviklet en ekstremt strøm-gjerrig WiFi teknologi som bruker 10.000 ganger mindre strøm enn nåværende WiFi komponenter.

Myntet på IoT (Internet of Things)
Dette gjør at teknologien kan implementeres der hvor man tidligere har brukt Bluetooth-Low Energy og andre teknologier som har kort rekkevidde og lavt strømforbruk. Med et slikt fremskritt kan WiFi benyttes i et langt bredere spekter av enheter.

Passiv WiFi
Teknologien har fått navnet «Passive Wi-Fi», og vil bli presentert på USENIX Symposium on Networked System Design i mars i år. Som navnet indikerer så er det snakk om en passiv tilnærming, ved at den tar inn radiobølge-energi fra en utenforstående kilde og reflekterer dette signalet med data lagt til.

Low Level skisse av grunnleggende funksjonalitet.
Low Level skisse av grunnleggende funksjonalitet.

– Alt nettverk, tunge løft og det som krever mye energi gjøres av en tilkoblet enhet. De passive enhetene reflekterer bare for å skape WiFi pakkene, dette er en veldig effektiv måte å kommunisere på, sier Vamsi Talla en av forskerene til ArsTechnica.

Annonse


Ligner på RFID
Teknologien ligner litt på RFID (Radio Frequency Identification) ved at den bruker noe som kalles «backscatter communication». Siden Backscatter støttede enheter kun trenger å bruke en veldig liten mengde energi for å modulere det reflekterte radio signalet, så kan passive WiFi enheter brukes der vi idag bruker Bluetooth med den ekstra fordel som kommer med sikkerheten bygget inn i WiFi.

Den kan også integreres i IoT (Internet of Things) sensorer og andre enheter og dermed tillate de å kommunisere direkte med sky-tjenester uten at man er avhengig av andre enheter som en smarttelefon eller en PC som mellommann.

Kompatibelt med standard protokoller
«Passive Wi-Fi» er kompatibelt med standard protokoller men bruker en egen basestasjon som genererer radiosignalene for sine backscatter-baserte enheter. Den kan håndtere hastigheter opp mot 11 Mbps og har blitt testet på distanser opp til  30 meter.

Se video her:

Kilde:
ARSTechnica

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse