Datasikkerhet fra Gyldenhal kan være til god hjelp for de med liten og/eller gjennomsnittlig nett-forståelse.
Datasikkerhet fra Gyldenhal kan være til god hjelp for de med liten og/eller gjennomsnittlig nett-forståelse.

Annonse


Gi denne boka til noen som er en fare for seg selv på nett

Nettet flommer over av farer og skadelig programvare – det er ikke bare bare å unngå dem alle.

Datasikkerhet
Det er her boka til Tom Heine Nätt og Christian F. Heide, fra Gyldendal forlag, kommer inn.

Datasikkerhet er det selvforklarende navnet på boka som vi tror vil gavne alle med liten eller ingen kunnskap til nettsikkerhet, men også de som har vært på nett noen år.

Boka er en ganske massiv trykksak på over tre hundre sider, men den er særdeles grundig og systematisk. Dette er langt fra noen pamflett.

Annonse


Oversiktlig
I bunn og grunn handler den om hvordan du og jeg kan bruke våre ulike dataverktøy på en trygg og sikker måte, utenfor rekkevidde for hackere og andre lugubre personer.

Den har altså som mål å bevisstgjøre leseren om nødvendig digital-sikkerhet og datakriminalitet.

Selv om boka er omfattende, er den samtidig oversiktlig og tematisk inndelt, så her kan en gå inn og ut, alt etter hvilket stoffområde som måtte være av interesse.

Finn ut av nettet med boka som hjelp
Innholdet vil vi mene er tilgjengelig for de fleste av oss, selv om en del av stoffet krever noe mere datakunnskap enn hva gjennomsnittspersonen har. Det er fint, det, for da har man noe å vokse på sammen med boka.

Den er nok mer myntet på hjelp til selvhjelp enn det å gi en detaljert beskrivelse av hva vi skal gjøre, eller ikke gjøre, i en hver situasjon. Boka prøver å lære oss å tenke selv, å bli oppmerksom på farene. Det er smart, for trender og trusler forandrer seg jo konstant.

Bakerst i boka finner du en ordliste for litt mer tekniske begreper og et stikkordregister

Føler du deg litt usikker når du er på nett og frykter angrep, så vil trolig Datasikkerhet være til help.

Dessuten, kjenner du noen som «stadig» blir fralurt passord, så kan dette være en passende presang.

 

Annonse


Annonse


Annonse