Twitter har bestemt seg for å bli enda mer lik Facebook.
Twitter har bestemt seg for å bli enda mer lik Facebook.

Annonse


Twitter leker med ilden

Og når vi sier ilden så snakker vi egentlig om algoritmer. Dette har vært i emningen en stund nå.

Mer som Facebook
Å benytte algoritmer for å styre nyhetsstrømmen er noe Facebook har gjort lenge. Mange av Twitters brukere vil nok forfekte at den omvendt-kronologiske nyhetsstrømmen er nettopp det som skiller Facebook og Twitter. Hva som gjør den “bedre”.

Reaksjonene på denne endringen har ikke latt vente på seg, og går fra lettere frustrasjon til frådende raseri.

Annonse


Allerede neste uke
Endringen kan som sagt komme så tidlig som neste uke. Men, vi vet i skrivende stund ikke noe om omfang, i hvilke områder endringen blir rullet ut først osv.

Sliter med veksten
Twitter har en stund nå slitt med å få veksten igang igjen. Den kronologiske tidslinjen har blitt pekt på som synderen for lav penetrasjon i visse segmenter. Det er ikke utenkelig at å bytte til en algoritme-basert nyhetsstrøm som Facebook vil være med på å gjøre Twitter mer tilgjengelig for et bredere publikum.

Opt-in eller Opt-out
Det er så langt også heller usikkert om dette blir en opt-in eller opt-out funksjon. Selv håper jeg på det siste, men om dette blir en funksjon som skal tiltrekke flere nye brukere er det trolig at det blir en opt-out funksjon.

Kilde:
Mashable

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse