Ifølge overvåkingsorganet ESA kan Telenor ha brutt konkurransereglene.

Annonse


ESA: Telenor kan ha brutt konkurransereglene

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har sendt ut en pressemelding der de skriver at de er bekymret for at Telenor kan ha misbrukt sin dominerende stilling i Norge.

To markeder
Ifølge ESAs foreløpige konklusjon har Telenor hindret konkurransen i to markeder for mobiltjenester til norske brukere.

– Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hemmer konkurransen. Begrenset konkurranse kan ramme forbrukerne i form av høyere priser, lavere kvalitet, dårligere utvalg og mindre nyskaping. Det er derfor i norske forbrukeres interesse at ESA griper inn i saken, sier Frank Büchel, som sitter med særskilt ansvar for konkurransesaker i ESAs beslutningsorgan, kollegiet.

Mobil og bedrift
Når det gjelder de to første markedene, finner ESA det sannsynlig at Telenors prising av mobiltilgang- og origineringstjenester for grossistkunder har begrenset konkurransen i markedet for mobilt bredbånd til privatkunder. I perioden fra januar 2008 til slutten av 2012 tok Telenor høyere priser av grossistkunder enn de selv solgte tjenester for i sluttbrukermarkedet.

Annonse


ESA er også bekymret for at Telenor har begrenset konkurransen ved å gjøre det svært vanskelig for kundene å bytte leverandør, og for dyrt for konkurrenter å kapre kunder fra Telenor.

Klausuler i Telenors kontrakter binder kundenes abonnementer i to år og utløser høye straffegebyrer dersom en kunde sier opp et abonnement før tiden. Gebyrene overgår det kunden kan spare ved å akseptere bindingstiden.

ESAs foreløpige konklusjon er at også dette innebærer et brudd på EØS-konkurransereglene. Denne atferden pågår fortsatt, og ESA etterforsker perioden fra 2008 og frem til i dag.

Telenor skal gjennomgå
– Varselet kan tyde på at ESA mener Telenor ikke kan følge forretningspraksis i markedet, selv om Telenor faktisk har mildere bindingspraksis enn det som er vanlig i markedet. Det setter jeg spørsmålstegn ved, men vi vil gå nøye gjennom varselet fra ESA før vi konkluderer på videre prosess, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Telenor skriver i en pressemelding at de har samarbeidet fullt ut med ESA og Konkurransetilsynet, og at de har lagt forholdene til rette for deres arbeid.

De skriver samtidig at de vil gjennomgå varslet nøye og gi innspill til ESA. Mobiloperatøren vil også vurdere om det er behov for å be om en muntlig høring for å belyse saken ytterligere.

– Dette er kun en foreløpig vurdering fra ESA, og vi skal nå vurdere varselet grundig, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

 

Kilder:
Telenor,
EFTA

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse