Flere brukere opplever at Safari krasjer.

Annonse


Krasjer Safari på Mac-en eller iPhone din?

Flere brukere rapporterer om en litt merkelig feil i OS X og iOS.

Krasjer
Ved kun å trykke i URL-fanen, krasjer Safari-nettleseren fullstendig. Hva som er årsaken til feilen, er usikkert, men det finnes heldigvis en midlertidig løsning på problemet.

Åpne Innstillinger, gå til Safari og deaktiver forslag fra Safari. Eventuelt kan man prøve en annen nettleser.

Serverfeil?
Når man begynner å taste inn en URL i fanen, sendes informasjonen til Apples servere som igjen sender forslag tilbake. Det er mye mulig at en feil på serversiden er skyld i krasjproblemene.

Annonse
Ifølge Neowin er feilen mest omfattende på iOS 8 og 9, samt nyeste versjon av El Captian, OS X 10.11.1.

 

Kilde:
Neowin

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse