Elon Musk i samtale med den irske statsministeren Enda Kenny.
Elon Musk i samtale med den irske statsministeren Enda Kenny.

Annonse


Tesla-sjefen forklarer atombombingen av Mars

Sprenge himmelen
Under et lanseringsarrangmentet på Times Square forrige uke, forklarte Musk hva han faktisk mente med uttalelsen.

Han ønsker ikke å atombombe overflaten til Mars, derimot ønsker han å bruke fusjonsbomber, som er kraftigere enn noen andre eksplosiver bygget, til å «sprenge himmelen» med få sekunders mellomrom, for å bygge en midlertidig «sol» over hver pol.

To pulserende soler
– Med få sekunders mellomrom sender vi store fusjonsbomber over hver pol. Mange personer er ikke klar over at solen vår er en gigantisk fusjonseksplosjon, uttalte Musk.

– Essensielt betyr dette at vi kan ha to små, pulserende soler over hver pol. De er faktisk over planeten, ikke på planeten, forklarte Musk under arrangementet.

Annonse


Fusjonsbombe
«Fusjonsvåpen kalles også termonukleære våpen fordi prosessen foregår som en termisk reaksjon mellom hydrogenkjerner.

Fusjonsvåpnene kan gjøres enormt store. Den største fusjonsbomben som er rapportert sprengt av SSSR (1961), hadde en sprengvirkning på størrelse med 50 megatonn TNT. Nedad er fusjonsvåpnenes størrelse begrenset av fisjonsbomben som antenner dem. Ved en passende blanding av uran eller plutonium og hydrogen blir den kritiske massen redusert betydelig, og sprengvirkningen kan for små fusjonsbomber være under ett kilotonn TNT.»

 

Kilder:
Gizmodo, Store Norske Leksikon