Annonse


Kan musikk brukes som medisin?

Marko Ahtisaari var ansatt i Nokia før Microsoft kjøpte opp selskapet for et par år siden. 

Ahtasaari var sjefsdesigner i selskapet, men nå har han blitt sjef for et selskap som handler om noe helt annet enn telefoner. 

Musikk og demens
Gjennom The Sync Project skal han, sammen med en rekke vitenskapsfolk og musikere, undersøke hvordan musikk kan brukes som “medisin”. 

De skal sjekke hvilke terpautiske effekter det kan ha på mennesker, og i videoklippet som du kan se nedenfor nevnes blant annet demens som et eksempel. 

Annonse




“Målet er å utvikle musikk som medisin. Vi bringer sammen forskere, teknologieksperter og musikere i verden for å akselerere oppdagelsen av klinisk bruk av musikk”, heter det i beskrivelsen av prosjektet. 

Foreløpig befinner prosjektet seg i en tidlig fase, og det handler først og fremst om å samle teamet nå.

Etter hvert er målet å lære mer om hvordan vi reagerer på musikk og hvordan det kan påvirke humør og ulike lidelser. 

Kilde:
The Verge 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse