Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Delvis humor, delvis alvor. Denne oppdelingen kaster i hvert fall lys over hvordan situasjonen har blitt. (Ill.: UVU Marketing & Communication )

Amerikansk universitet får eget gåfelt for teksting

Skal forhindre ulykker.

Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Burde ikke det samme gjelde teksting og gåing?

Walk, Run, Text 
Ikke vet vi, men på Utah Valley University får studentene nå mulighet til å velge en egen dedikert fil for «teksting» i en av trappene på campus.

Tanken bak er todelt – for det første er det en morsom måte å skape bevissthet rundt mobilbruk på, samtidig kan det forhindre ulykker. 

Nå kan studentene velge mellom «Walk», «Run»og «Text». 

Ville få studentene til å våkne
Det var universitetets kreative sjef, Matt Bambrough, som designet grafikken i trappa – aller mest for å få studentenes oppmerksomhet. 

– Designet var først og fremst tenkt for å være visuelt, men også for å være funksjonelt. Dessverre er det få av studentene som følger skilanvisnignen, ifølge Bambrough. 

Kanskje er noe av grunnen at studentene som trenger å bruke teksting-filen allerede ser ned på skjermen, og ikke får det med seg. 

Utbredt problem
Problemstillingen er imidlertid høyst reell. Hvert år havner tusenvis av fotgjengere på legevakta eller sykehuset i forbindelse med samtidig gåing og teksting.

Mellom 2005 og 2010 skjedde det en femdobling av antall slike tilfeller.

En nylig undersøkelse viser også at over halvparten av mobileiere har opplevd å på en eller annen måte bli negativt påvirket av å gå samtidig som de ser ned på skjermen.  

 

Kilde:
Telegraph

Stikkord: samfunn