Derfor kan Facebook gjøre deg deprimert

Vår psykiske helse påvirkes av ekstremt mange faktorer, og at Facebook er en av dem er vel ikke spesielt overraskende. 

Flere studier har avdekket at Facebook kan påvirke psyken vår, både positivt og negativt, men kanskje aller mest negativt. 

Sosial sammenligning

Nå har en forsker ved University of Houston funnet ut hvorfor det kan gi negativ påvirkning på vår psykiske helse. Og, kanskje ikke så overraskende, så handler det om sosial sammenligning. 

Annonse

Mai-Ly Steers har funnet en klar sammeneheng mellom sosial sammenligning og depresjonssymptomer. 

At sosial sammenligning kan påvirke oss er ikke noe nytt, men nå har vi altså fått flere indikasjoner på at dette også gjelder på internett. Å lese om andre vellykkethet kan rett og slett bringe frem negative følelser hos de som leser det. 

Forteller kun om høydepunktene

– De fleste av våre Facbook-venner har en tendens til å fortelle om de positive tingene som skjer i livene deres, samtidig som de utelater de negative. Hvis vi sammenligner oss med våre venners høydepunkter kan dette få oss til å tenke at deres liv er bedre enn de faktisk er, og omvendt, få oss til å tenke av våre liv er dårligere enn de er, sier Steers til Science Daily.

– Det betyr ikke at Facebook nødvendigvis fører til depresjon. Men det betyr at depresjonsfølelser, mye tid på Facebook, og det å sammenligne seg selv med andre, kan gå hånd i hånd.  

Anbefaling til disponerte personer

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Social and Clinical Psychology. 

Steers håper nå at funnene kan få praktisk betydning for fremtiden. Hvordan? For eksempel ved å anbefale personer som er disponerte for depresjoner, å ikke bruke mye tid på Facebook. 

Kilde: IDG.se

Annonse
Annonse