Annonse


Denne funksjonen ligger skjult i Chrome

Det finnes en beta-funksjon i Chrome som gjør det mulig å dempe lyden i en fane uten å åpne den.

Kjekk liten forbedring
Det er kjekt om du har flere YouTube-faner oppe, eller en hvilken som helst nettside som spiller av lyd.

For å aktivere funksjonen, tast inn chrome://flags i adressefeltet og aktiver «Brukergrensesnitt-kontroll for å slå av lyden for faner».

Husk dette
«Når funksjonen er aktivert, fungerer lydindikatorene på faneraden også som knapper for å slå lyden av og på. Kommandoer blir også lagt til i hurtigmenyen sånn at lyden raskt kan slås av for flere valgte faner,» beskriver Google funksjonen som.

Husk at du må lukke Chrome helt for at endringen skal tre i kraft. Bruker du Windows må du derfor finne Chrome-ikonet til venstre for dato- og klokke-grensesnittet, og avslutte bakgrunnsprosessen.

Trykk på volumikonet for å dempe lyden. (Ill.: ITavisen)

Kilde:
Addictivetips

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse