Annonse


Derfor er Uber lovlig i Norge

Det hersker forvirring rundt Ubers tilbud i Norge. Vi ønsket å komme til bunns i hva som egentlig skjer.

Lovlig, eller ikke?
Derfor snakket vi med Ubers pressetallsmann Harry Porter og Odd Olav Bratteberg. Brattberg er pressekontakt for Oslo Bymiljøetat.

Til oss forklarte Porter at BLACK er lovlig i Oslo, men vi ønsket å få en bekreftelse fra Oslo kommune.

Men først en liten oppsummering av hva som er ståa, det er nemlig to tjenester Uber nå tester:

Annonse


* UberBLACK er en transporttjeneste som rent juridisk går under limousin-lovgivning, denne tjenesten er derfor lovlig i Norge, og alle som vil kan teste nå.

* UberPOP er tjeneste som ligner mer på vanlig taxi-transport, og er ikke lovlig i Norge slik lovene og reglene er utformet i skrivende stund. Denne tjenesten testes foreløpet lukket.

UberBLACK er limotjeneste, og derfor lovlig
«
Uber har etter det vi kjenner til to tjenester i Oslo, Uber Black og Uber Pop.

Uber Black skal være et litt mer eksklusivt tilbud. 

Dersom Uber formidler transportoppdrag til biler som har selskapsvognløyve, (f.eks. limousinservice) er dette tillatt og de trenger ingen egen godkjennelse for dette.»

To tjenester under helt forskjell lovgivning
Grunnen til at BLACK er lansert, og ikke den billigste tjenesten UberX, er at BLACK er en mer eksklusiv tjeneste, og derfor går under annet lovverk enn hva vanlig taxi-er må forholde seg til.

Uber krever ei heller at UberX-sjåfører har taxi-løyve, men dette er ikke lovlig i Norge.

Her er kravene for UberX:

* Minst 21 år
* Førerkort
* Bil-forsikring
* Mellomstor eller stor bil med fire dører i ypperlig stand

BLACK-kravene er som følger:

* Profesjonell sjåfør
* Drosjeløyve og firmabilforsikring
* Svart sedan eller SUV med god plass til fire passasjerer
* Evt. en SUV med god plass til minst seks passasjerer

 

Men hva med UberPOP?
«Når det gjelder tjenesten UberPOP, er dette etter det vi kjenner til formidling av mer ordinære drosjetjenester. 

For å formidle slike oppdrag, må selskapet ha godkjenning som drosjesentral. Det har de ikke søkt om. Dernest må de som skal utføre tjenesten ha drosjeløyve. Det har de ikke.

Etter yrkestransportregelverket er antall drosjeløyver i Oslo begrenset, og tildeles de som har lengst ansiennitet som full tids drosjesjåfør. I tillegg må den som får løyve, slutte seg til en av de godkjente sentralene i kommunen.»

Annonse