Annonse


Uber til ITavisen: – Vi gjør ingenting ulovlig

Uber hevder ovenfor ITavisen at alt de gjør i Norge er i samsvar med norske lover og regler.

Politianmeldt
Det ble idag kjent at Oslo kommune politianmelder Uber – det ble nemlig sagt klart ifra når tjenesten delvis startet opp i Oslo, at det Uber driver med er ulovlig fordi de ikke har løyve.

Loven later til å være klinkende klar, men Uber er ikke enige i at de bryter den.

Dette sier Uber
Ubers pressetalsmann
Harry Porter hadde følgende forklaring når ITavisen ba om en kommentar på grunnlag av dagens politianmeldelse:

Annonse


«Uber har ikke mottatt noen kommunikasjon fra Oslo i forhold til dette. Produktet som er åpent for publikum i Oslo, UberBLACK, følger alle relevante lover og reguleringer.

Alle uberBLACK-sjåfører er lisensierte og forsikret for å kunne transportere passasjerer.

Vi kjører for tiden en liten pilottest av vår innovative samkjøringstjeneste uberPOP. Denne tjenesten er ikke åpen til den generelle offentlighet, og testes for å demonstrere fordelene det kan ha å dele på kjøringen i Oslo.

Uber er i dialog med relevante myndigheter, og vi ser frem til å rette opp i eventuelle misforstårelser som kan ha forekommet.»

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse