Various

Annonse


Hacking sidestilles med drap

«Hacking» er kanskje det mest misbrukte begrepet innen IT og nett.

Betyr «krim»
Mens ordet rett og slett betyr en som søker etter svakheter i IT-systemer, er ordet for politikere og presse ofte synonymt med kriminell virksomhet.

Nå blir dette ytterligere forsterket i Storbritannia.

Ny, superstreng lov
Nå er landets politikere nemlig i ferd med å vedta en lov som åpner for lovens strengeste straff for «hacking».

Loven, som nå har kommet til Overhuset i London, har vakt voldsomme reaksjoner blant menneskerettighetsaktivister og opposisjonspolitikere i Parlamentet.

Baronessen tar ordet
I Overhuset sitter det som kjent adelige personer uten reell makt, men som like fullt har uttalerett før lover går gjennom.

En av dem, Baronesse Williams av Trafford, mener at loven må utvides, slik at den også gjelder hacking-forbrytelser begått mot andre land på britisk gjord.

Ønsker skjerping
– Datakriminalitetens tentakler strekker seg nå rundt hele kloden. En forbryter som sitter på sitt soveværelse i London kan hacke seg inn i datamaskin hvor som helst i verden. På samme måte som en britisk borger som befinner seg utenfor Storbritannia kan forårsake vesentlig skade på sitt vertsland eller sitt eget land.

På grunnlag av dette ønsker baronessen en skjerping av loven, slik at den utvides til skadeverk over hele verden.

Også utenfor landet
For folk som blir tatt for hacking betyr dette at de ikke bare som i dag risikerer å bli utlevert til for eksempel USA, der hacker-lovene er betydelig strengere enn i Storbritannia.

Om den nye loven blir vedtatt kan de risikere å få lovens strengeste straff for forbrytelser som begås utenfor landet.

EU-skepsis
EU har uttrykt sterk skepsis til oven, som de mener sidestiller hacking med mord,

– Vi tviler ikke på behovet for å sikre at straffeloven beskytter samfunnet mot angrep på kritisk infrastruktur. Vi tviler imidlertid på om begreper som «skader på omgivelsene», «skader på økonomien» eller «skader nasjonal sikkerhet» er tilstrekkelig presise i sin betydning til å forsvare en maksimumsstraff på fra 14 år til livstid, skriver EU i sitt direktiv.

Kan bli endringer
Den britiske regjeringen innrømmer i sitt notat til direktivet at lovforslaget ikke følger direktivet fra EU, og at endringer kan være nødvendige.

Så der står altså saken: Mens noen vil utvide og forsterke loven for å forsvare livsstidsstraff, vil andre (blant dem EU og britisk opposisjon) helst ha straffen ned til under drapsnivå.

Kilde:
The Register

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse