Annonse


Apple vil ha 324 millioner for hver hemmelighet

For en uke siden skrev vi om Apples safirglassprodusent GT Advanced Technologies, som skulle levert skejrmglass til iPhone 6 og 6 Plus.

Absolutt alt er hemmelig
Så viste det seg at fabrikken, som ble bygget i samarbeid med Apple, ikke sto ferdig raskt nok. Og dermed måtte fabrikken be om konkursbeskyttelse.

Vilkårene for beskyttelsen og dokumentene som er levert den amerikanske konkursretten er strengt hemmelige. Til og med ønsket om hemmelighold er hemmelig…

Apple er tredjeparten
Årsaken er ganske åpenbar. Apple krever nemlig 50 millioner dollar – om lag 324 millioner norske kroner – for hver eneste hemmelighet som eventuelt blir røpet om samarbeidet mellom GT Advanced Technologies og dem.

Annonse


Også dette er naturligvis hemmelig. Men Financial Times (krever abonnement) avslører at tredjeparten som er omtalt i rettsdokumentene er Apple, og at det dermed er de som kommer med de ekstreme erstatningskravene om GT Advanced Technologies skulle lekke eller bidra til en lekkasje.

Går fram av dokumenter
I dokumentet heter det blant annet (vår oversettelse):

GTAT (GT Advanced Technologies, journ. anm.) er forpliktet til å overholde dette for å unngå risiko for likvide erstatningskrav i størrelsesorden $ 50 millioner pr. brudd under angjeldende avtale om konfidensialitet mot tredjepart, en avtale som partene selv plikter å holde hemmelig.

(Originaltekst: GTAT is compelled to make this request to avoid the risk of liquidated damages claims in the amount of $50 million per violation under certain confidentiality agreements involving a third party, which agreements themselves are required to be kept confidential.)

Skuffet og forundret
Det hører med til historien at Apple har uttrykt forundring over at GTAT har søkt konkursbeskyttelse, og det etter alt å dømme har sett for seg et samarbeide også etter at det ble klart at safirglasset ikke skulle brukes i skjermdelen på iPhone 6.

Slik situasjonen er nå mellom de to bedriftene, frykter mange at Apples store safirglass-plan kan stå i fare.

Det er få, om noen, andre produsenter der ute som kan produsere safirglass i de kvanta og de størrelsene som Apple krever.

Kilder:
Financial Times
Reuters
The Verge
Engadget
Document Cloud

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse