Annonse


– Vi vet sånn omtrent hvem de er

Rundt 100 bakmenn står for mesteparten av den globale nettkriminaliten. De aller fleste av dem holder til eller har bakgrunn i Russland eller tidligere sovjetstater.

– Ville ha løst problemet
Dette hevder Troels Oerting, sjefen for den pan-europeiske politiorganisasjonen Europols avdeling for nettkriminalitet.

– Vi vet sånn omtrent hvem de er. Om vi kunne ha tatt dem ut av sirkulasjon, ville resten ramle med dem, sier Oerting til BBC.

Store ressurser
Det er imidlertid to ting som er til hindrer for dette. For det første har disse kriminelle tilgang på ressurser som samfunnet ikke har. De har heller ingen sperrer mot å bruke dem, noe det sivile samfunn (i hvert fall på papiret) skal ha.

Annonse


En annen hindring iskalde forholdet mellom Russland og Vesten i kjølvannet av Ukraina-krisen.

– Var verre før
Oerting mener likevel at dette forholdet er i ferd med å bedre seg, og at det var verre før.

Han har dermed godt håp om at russiske myndigheter tar fatt i problemet og får de ansvarlige straffet.

Utvikler verktøyet
Europol-sjefen medgir at langt flere enn 100 driver med nettkriminalitet. Blant annet finnes det et stort miljø for nettfiske i Nigeria og andre afrikanske land.

Men det er altså russerne som utvikler lure-programvaren som brukes for å få ofrene på kroken. Denne programvaren lastes ned av kriminelle over hele verden.

Hadde disse ikke hatt tilgang til programvaren som de drøyt 100 smartingene i den russiskspråklige delen av verden utvikler, så ville problemet vært langt mindre, hevder Oerting.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse