Annonse


Er «dødsbryteren» noe for oss?

Både Android- og Apple-telefoner kan deaktiveres av brukeren (se denne artikkelen). Lignende løsninger finnes også for Windows Phone.

Alle kommer med
Men det er bare iPhone som har innebygd en såkalt «kill switch» som gjør telefonen midlertidig ubrukelig via fjernstyring. Alle andre bruker apper som bare låser telefonen overfladisk. Men både Google og Microsoft er på vei med lignende systemer.

Samtidig er tradisjonelle kamphanene Samsung og Apple for en gangs enige. Nylig inngikk de  en avtale om et felles sperresystem.

Ny lov i California
I California
signerte i natt norsk tid guvernør Jerry Brown en delstatslov som gjør effektv fjernsperre obligatorisk på alle telefoner som skal selges i delstaten.

I Minnesota har de allerede en lignende lov, men uten krav om at drep-funksjonen skal være slått på (man kan saktens spørre om loven da har noen mening).

Skal lette arbeidsbyrden
California-loven har kommet etter pågang fra politiet, som har fått så mye å gjøre med å oppklare mobiltyverier at de knapt har tid til de virkelig alvorlige forbrytelsene.

Som kjent er det slik i USA at lokale politisjefer (sheriffer) velges. Synes folk flest de ikke elverer, vil de ikke ha jobb lenger. Dermed blir det faktisk viktig å oppklare hverdagskriminalitet, ikke bare å gå etter det norsk politi gjerne kaller «de store fiskene» og «bakmennene».

California-politiet både på delstats- og kommunenivå håper at påbudt fjern-deaktivering vil gjøre det mindre attraktivt å stjele mobiltelefoner, og at markedet for heleri og videresalg vil skrumpe inn.

Forsvinnende få oppklaringer
Her i landet har vi sett enkeltstaker (som dessverre ikke er representative – bare 1,8 prosent av alle mobiltyverier i Norge ble oppklart i 2013) der politiet ved hjelp av «Find My iPhone» raskt har klart å finne tyven og bringe telefonen tilbake til den rettmessige eieren.

Det er jo fint, men det sier seg selv at politiet i pressområder normalt ikke vil ha kapasitet til å ta unna alle slike saker, uansett hvor enkle de er å løse.

Å tenke preventivt
Derfor må vi kanskje også her i landet tenkte preventivt. 

Hva om vi i likhet med California innførte tvungen, fjernstyrt lås? Ville vi da få oppleve en dramatisk nedgang i mobiltyverier, rett og slett fordi det ikke er noen vits i å stjele dem mer?

Fungerte ikke
Tidligere har vi sett hvordan IMEI-sperresystemet (sperring av telefonens elektroniske serienummer) har falt i fisk fordi det bare fungerer i enkelte land.

Folk flest er raskt ute med å sperre abonnementet når telefonen er på avveie, men heller ikke det hjelper stort. Det er ikke gratis telefonsamtaler til fjerne land mobiltyvene er ute etter lenger (dessuten øker det faren for avsløring). Å selge godset på det svarte markedet er mye mer lukrativt.

Kan misbrukes
Om en dødsknapp skal være effektiv, må den være vanskelig å komme rundt for hackere. Vi må også sikre oss mot at den kan bli misbrukt, enten av forbryterne selv eller av myndighetene.

Akkurat det siste har vært et stort diskusjonstema i USA i forbindelse med California-loven. Sperrefunksjonen er nemlig tilgjengelig for politiet dersom de har rettskjennelse.

Drømmevektøy for PST?
Men hva skjer om føderale overvåkingsorganer som NSA, CIA eller Homeland Security får tilgang? Disse etatene påberoper seg jo Patriot Act, antiterrorloven som har vist seg å kunne overstyre både delstatslover og den sivile rettssikkerheten på føderalt nivå.

Her hjemme føler vi oss i dag kanskje noenlunde trygge på at PST  ikke vil kunne misbruke fjernstyrt mobilsperre og/eller mulighet til annen fjernmanipulasjon. Forutsatt at Stortinget ikke gir dem de kraftig utvidede fullmaktene de ber om.

Alle gode forslag
Uansett: Med en dobling av antallet mobiltyverier i Norge de siste par årene snakker vi om et formidabelt problem for vanlige, norske borgere.

Alle forslag til gode løsninger må derfor hilses velkommen, også om de kommer fra fjerne California, som av og til innfører lover som sett med norske øyne kan fortone seg som rare.

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse