Various Stock - Nov 2008

Annonse


Halvparten blir godkjent

EU-dommen som pålegger Google å ta hensyn til folk som ønsker å bli fjernet fra søkersultatene (populært kalt «retten til å bli glemt») begynner å merkes.

91 000 har spurt
Så langt har ifølge BBC hele 91 000 mennesker over hele Europa bdt om å bli fjernet. Av disse henvendelsene skal ifølge kilder nær Google hele 50 prosent fått ja.

I 15 prosent av tilfellene har Google spurt om å få mer informasjon før de kan ta stilling til henvendelsen.

160 000 lenker
I 30 prosent av tilfellene har Google sagt blankt nei. Hva som skjedde med de resterende fem prosentene sier kildene ikke noe om.

Annonse
Henvendelsene gjelder totoalt 328 000 lenker. Om opplysningene stemmer, er det grunn til å tro at rundt 160 000 lenker er fjernet.

Skarpe reaksjoner
Fjerningen har til dels skapt sterke reaksjoner i presse- og ytringsfrihetskretser (les ITavisens kommentar).

Det ble bråk i Storbritannia da de fjernet lenken til en artikkel som BBCs økonomiredaktør Robert Peston skrev om bankdirektøren Stan O’Neal der han ga O’Neal skylden for bankkrisen i 2008.

Porno-investor
I Skottland vakte det stor oppsikt at Google fjernet alle spor etter saken om fotballdommeren Dougie McDonald, som ble tatt i løgn etter å ha dømt en kamp mellom Celtic og Dundee United.

En nederlandsk investor som hadde vært involvert i et sex-institutt ba om at artiklene om dette ble fjernet, og fikk ja.

Også vanlige folk
Alt dette har fått mange til å stille spørsmål ved om slette-regimet fører til at ressurssterke personer slipper unna ting i sin fortid som offentligheten bør vite om.

Samtidig tyder det store antallet slettinger at også vanlige folk som føler seg hengt ut får gjennomslag.

Google vil ikke opplyse om hvilke kriterier de legger til grunn for godkjenning og avvisning av sletteforespørslene.

Kilder:
BBC
Techcrunch

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse