Annonse


Trafikken doblet etter blokkering

På tross av at grunnleggerne ble dømt og kastet i fengsel og flere land har innført blokade av nettstedet er The Pirate Bay mer populær enn noensinne.

Ni prosent går via proxy
Sammenligner man med 2011, før blokadene ble innført i stor skala, har antallet besøkende doblet seg, ifølge Torrentfreak.com.

I de landene der nettstedet er blokkert, velger mange VPN/proxy-løsninger. Det vil si at de i stedet for å gå til Pirate Bay direkte går via en «lovlig» adresse først.

Hele ni prosent av brukerne kommer nå denne veien, ifølge Pirate Bay selv.

Annonse


Mye oppmerksomhet
I tillegg har trolig all oppmerksomheten rundt fildelingsportalen ført til at flere har blitt klar over at det ligger et nettsted der ute der et stort antall filmer, sanger, spill, e-bøker og dataprogrammer er gratis tilgjengelig.

Wired UK påpeker at det kanskje ikke er så rart at folk bryter loven når myndighetene i landene der Pirate Bay er blokkert selv ikke følger den.

EU-domstol mot blokkering
For i april 2011 uttalte nemlig EU-domstolens  generaladvokat Cruz Villalón at å tvinge nettleverandører til å blokkere nettsteder er et brudd på fundamentale rettigheter.

– Å installere et slikt filter vil være å hindre retten til å respektere privat kommunikasjon og i strid med retten til å beskytte personlige data, skrev Villalón blant annet.

Norge venter
Dette synet ble senere opprettholdt av domstolen, og er dermed gjeldende for EU-land. Men siden EØS-avtalen bare gjelder saker av økonomisk karakter, er det tvilsomt om det gjelder for Norge.

Her i landet åpnet den forrige regjeringen for blokkering, men så langt har dette ikke skjedd.

Kilder:
Torrentfreak.com
Wired UK
Curio.europa.eu

 

 

 

 

Annonse