Annonse


Det blir ikke e-valg

Regjeringen avlyser alle forsøk med såkalte e-valg i Norge.

Politisk uenighet
Det går fram av en pressemelding som Kommunal og moderniseringdepartementet sendte ut i går.

– Det har vært politisk uenighet om forsøkene, og Stortinget har flere ganger diskutert saken. Regjeringen ønsker å sikre den høye tilliten som finnes til valggjennomføringen i Norge, og mener at det er uheldig med politisk uenighet knyttet til selve gjennomføringen av valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lite kjent om sikkerhet
Institutt for samfunnsforskning har evaluert forsøket i 2013, rapporten blir lagt ut påwww.valg.no.

Annonse
Rapporten viser blant annet at velgernes kunnskap om sikkerhetsmekanismene i systemet er lite kjent. Dette er kunnskap som berører forsøkenes forutsetning om ivaretakelse av prinsippet om frie og hemmelige valg.

– Dette viser hvor viktig det er at valg gjennomføres i valglokaler der valgfunksjonærer sørger for at prinsippet om frie og hemmelige valg ivaretas, sier Sanner.

Hacker-frykt
I USA har det lenge vært forsøk med slike valg, men da fra egne elektroniske bokser plassert i valglokalene.

Disse har imidlertid vist seg lette å hacke, og også i USA er skepsisen stor mot å gå over til heldigitale valg.

I New Jersey forsøkte man seg med valg via e-post i etterkant av kaoset som oppsto i forbindelse med Katrina-orkanen, men erfaringene var dårlige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse