High-Tech South Korea

Annonse


Sidestiller spill med sprit og dop

Et lovforslag i Sør-Korea vil sidestille PC-spill som «Starcraft II» og «League of Legends» (som nå til og med har blitt universitetsfag)  med alkohol, narkotika og gambling.

Avhengighet
Dersom lovforslaget går igjennom, vil det bli mulig for staten å innføre aldersgrenser og begrensninger i tilgjengelig og åpningstider, akkurat som med øl, vin og sprit i de fleste land.

Allerede i 2011 innførte Sør-Korea en lov som blokkerer nettspill for ungdom under 16 fra midnatt til seks om morgenen.

Kan bli totalforbud
For spill som viser seg å være spesielt avhengighetsdannende, kan det blir snakk om å innføre totalforbud og strenge straffer, slik som med narkotika.

Annonse
Årsaken til loven er Sør-Koreas store problemer med nettspillavhengighet, noe som til og med har ført til dødsfall.

Skolepress
Kritiske røster hevder at loven er å begynne i feil ende, og at årsaken til spillavhengigheten er det store presset som legges på sørkoreanske ungdommer når det gjelder skolearbeidet.

Landet har ved siden av Japan verdensrekord i antall selvmord blant skoleungdom, noe som antas å ha sammenheng med ekstremt eksamensjag.

Motstanderne av loven mener at det ville være mer fornuftig å ta fatt i dette enn å innføre restriksjoner på noe som i dag fungerer som en sikkerhetsventil.

Kilder:
Korea Herald
CNet.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse