Annonse


– Pedofile strømmer til Tor

Politiet i flere land har de siste årene gjort en betydelig innsats for å avsløre pedofile nettverk.

Pedofile flytter
Men disse har stort sett befunnet seg på den åpne delen av nettet, slik at de involverte lett kan spores.

Nå står politiet overfor et nytt problem: Stadig flere pedofile benytter seg av såkalte «mørke nett», løsninger som både innebærer at man bruker en mellomstasjon og at informasjonen som går via disse omveiene krypteres.

Brukes mest lovlydig
Den mest utbredte løsningen for dette er Tor-nettverket.

Annonse
Det finnes ingen statistikk på slikt, men etter alt å dømme er de aller fleste som bruker Tor lovlydige borgere.

Varslere og kriminelle
Både varslere, journalister og opposisjonelle har benyttet nettverket for ikke å bli avslørt av undertrykkende regimer eller myndigheter som har interesse av at kompromitterende informasjon ikke når offentligheten.

Men i forbindelse med Silk Road-saken så vi at også tunge kriminelle benytter denne skjulte måten å kommunisere på.

Ifølge politiet i Storbritinnia brukes nå Tor-nettverket og andre «darknet»-systemer av tusenvis av pedofile.

Løk-struktur
Det går fram av en rapport som er lagt fram at Nation Crime Agency NCA, tilsvarende vårt eget KRIPOS.

Med sin lagstruktur (derav løken i symbolet) har Tor flere lag av kryptering, og nettstedene som ligger der (under .onion-domener) kan ikke nås via Google-søk eller ved å skrive inn adressen direkte.

Systemet ble opprinnelig laget til militært bruk i USA, men brukes i dag overveiende sivilt.

– Laget slik at jeg er trygg
BBC har vært i kontakt med en pedofil mann som inntil nylig drev et nettsted via Tor. Nettstedet, som nå er tatt ned av mannen selv, hadde på det meste 40 000 brukerkontoer og opptil 500 sidevisninger pr. sekund.

– Jeg vil ikke gå i detaljer om mitt sikkerhetsopplegg, men det er laget slik at jeg er trygg selv mot de mest kapable etterforskningsmiljøene i verden, sier han.

Uenige IT-eksperter
IT-eksperter er uenige om hvor trygt Tor er, og hvor store sjansene er for at myndighetene på tross av alle sikkerhetsforanstaltninger likevel kan skaffe seg innsyn.

Ian Quinn, som leder den internasjonale politiorganisasjonen for nettkriminalitet Virtual Global Taskforce (der Norge ikke er med) vil naturlig nok ikke i gå i detaljer.

Men overfor BBC bekrefter han at Tor er en utfordring, og at de holder øye med nettverket.

Privat etterforskning
Det finnes imidlertid private organisasjoner som trolig har kommet lenger i å trenge gjennom sikkerhetsmurene til private, virtuelle nettverk.

En av dem er Redjack, som leverer data om kriminell nettaktivitet både til myndigheter og private selskaper.

Algoritmer kan gi svar
Ifølge sjefen Greg Virgin kan man ved hjelp av avanserte algoritmer og analyser få vite en god del om brukerne av slike nettverk.

Om slike opplysninger kan brukes som bevis i retten, gjenstår å se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse