Annonse


Vil du bli glemt av Google?

I dag ble det kjent at Google godtar den omstridte EU-dommen og legger ut et skjema der brukere som føler seg uthengt i søkeresultatene kan søke om å bli fjernet.

Må ha gode grunner
Siden skjemaet er lagt ut på norsk, er det åpenbart at også nordmenn kan søke, selv om vi strengt tatt ikke er medlem av EU.

Du kan imidlertid ikke uten videre regne med å bli slettet fra Googles søkeresultater.

Gjelder vanlige folk
Er du en offentlig person (som for eksempel avisredaktør, som undertegnede) eller en sentral person i bedriften eller organisasjonen der du jobber (eller i en bedrift du jobbet i) eller til og med en riks-kjendis, så kan du nesten glemme det.

Annonse


Du må først og fremst være rammet som privatperson, og det må kunne sannsynliggjøres at informasjonen som framkommer enten er direkte feil eller er så gammel at den virker misvisende i dag.

Gikk til sak om tvangssalg
Selve kroneksemplet er den spanske advokaten Mario Costeja González, mannen som ga startskuddet til saken i EU-domstolen.

González gikk i 2010 til sak mot avishuset La Vanguardia Ediciones SL og Google.

Årsaken var at avisen fortsatt hadde lagret artiklene om tvangssalg av huset hans i 1998. Artiklene kom også opp ved søk på Google.

Alle kan søke
I dag ble det kjent at Google 
godtar den omstridte EU-dommen og legger ut et skjema der brukere som føler seg uthengt i søkeresultatene kan søke om å bli fjernet.

Siden skjemaet er lagt ut på norsk, regner vi med at også nordmenn kan søke, selv om vi strengt tatt ikke er medlem av EU.

Gode grunner
Du skal imidlertid ha svært gode grunner for å ha krav på å bli slettet fra Googles søkeresultater.

Er du en offentlig person eller en sentral person i bedriften der du jobber (eller i en bedrift du jobbet i tidligere), så kan du nesten glemme det.

Du må først og fremst være rammet som privatperson, og det må kunne sannsynliggjøres at informasjonen som framkommer enten er direkte feil eller er så gammel at den virker misvisende i dag.

Tvangssalg med etterspill
Selve kroneksemplet er den spanske advokaten Mario Costeja González, mannen som ga startskuddet til saken i EU-domstolen.

González gikk i 2010 til sak mot avishuset La Vanguardia Ediciones SL og Google.

Årsaken var at avisen fortsatt hadde lagret artiklene om tvangssalg av huset hans i 1998. Artiklene kom også opp ved søk på Google.

Fikk problemer med banken
I 2010 hadde González forlengst gjort opp for seg. Like fullt hadde han fortsatt problemer med å få lån og kreditt. Han krevde derfor at informasjonen ble slettet.

Saken mot avishuset ble avvist. Men i Google-saken ba spanske justismyndigheter EU-domstolen om en uttalelse.

Full seier
Det fikk de altså 13. mai. Da avgjorde EU-domstolen at man kan kreve fjerning av saker som ikke lenger er aktuelle på grunn av tidsperspektiv.

I tillegg nevner dommen feilaktig innhold, overskuddsinformasjon og mangel på relevans som gyldige grunner for fjerning.

Offentlige personer har – akkurat som i norsk lov – ikke samme krav på vern som vanlige mennesker.

Indeksen forsvinner ikke
Informasjon som har almen interesse for samfunnet er også unntatt. En direktør som i dag bevislig svindler til seg millioner og til og med blir dømt for det kan med andre ord ikke regne med å forsvinne fra Google i morgen.

Foreldrene til en skoleelev som blir mobbet på Facebook eller YouTube kan derimot regne med å ha sterk sak også etter at informasjonen er fjernet. Det er jo slik at Google fortsetter å indeksere informasjon i en tid også etter at den faktisk er borte fra nettstedet den opprinnelig lå på.

Frykt for arbeidsgivere
Det samme gjelder en person som var uforvarende ble involvert i en kjedelig sak i forbindelse med et firma for flere år siden, og som nå frykter at det første framtidige, mulige arbeidsgivere ser når du googler ham eller henne er akkurat denne saken.

Selv om Google via sitt nye skjema lar deg klage inn selv, kan det være lurt å søke juridisk assistanse.

For Google har bare forpliktet seg til å vurdere forespørselen, ikke innvilge den.

Annonse