Annonse


Slik fikk Microsoft FBI til å krype hjem

Når Microsoft truet med rettssak, trakk FBI seg stille tilbake.

Ønsket innsyn
FBI ønsket at Microsoft skulle utlevere informasjon om en bedriftskunde som leide serverplass, men selskapet nektet dem innsyn.

De er klare på at de ikke godtar innsyn uten rettsordre (slike forespørsler er ofte ikke godkjente av en dommer), og det er godt de sto imot, for FBI trakk snarlig tilbake forespørselen.

Prøvde seg uten hell
Microsoft ønsket nemlig å dra
FBI for retten med forsvarslinjen om at de som selskap er beskyttet av amerikansk grunnlov med hjemmel i ytringsfrihetsparagrafer.

Annonse
Hvorfor en slik strategi? Jo, fordi brevet Microsoft mottok ikke ga dem rett til å snakke om selve forespørselen, eller innholdet i den.

Når FBI fikk nyss om Microsofts planer, trakk de forespørselen tilbake. De ønsket ingen rettssak – de må ha vært veldig klar over at de ikke hadde vunnet den.
 

Kilde:
Microsoft Policy Blog

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse