Annonse


Enstemmig mot datalagring

Den 8. april i år kom EU-domstolen fram til at EUs omstridte datalagringsdirektiv er ulovlig.

Ny spiker i kista
Det førte til at mange i Norge nå tror at direktivet vil falle også her i landet, på tross av at det foreligger et stortingsvedtak om å innføre det.

Nå er det slått enda en spiker i kista til direktivet.

– Få slutt på det én gang for alle
For i natt norsk tid vedtok justiskomiteen i det amerikanske Representantenes Hus enstemmig å avvikle tilsvarende praksis i USA.

Annonse


– Dagens sterke og tverrpolitiske avstemning i Husets jurdiske komité tar oss ett skritt nærmere til å få slutt på masse-insamling av data en gang for alle, heter det blant annet  i en pressemelding fra justiskomiteen.

Omtrent det samme
Komiteen har 32 representanter. Samtlige stemte nei til innsamling av såkalte metadata. Det innebærer registrering av telefonsamtaler og datatrafikk, men ikke innhold eller navn.

Med andre ord omtrent det samme som  det EUS datalagringsdirektiv innebærer og som etter planen skal innføres i Norge.

Kappes om å rydde opp
Saken går nå videre til Representantenes Hus i plenum, og det er usikkert hvilken skjebne den får videre i det amerikanske politiske systemet.

Men det er liten tvil om at amerikanske politikere – både republikanere og demokrater – nå nærmest kappes om å rydde opp etter Snowden-skandalene.

Blir vanskelig for Norge
Dersom saken skulle ende med lovforbud mot lagring av borgernes data, vil USA være på linje med EU.

I så fall blir det enda vanskeligere å se hvordan Norge skulle kunne innføre seks måneders obligatorisk lagring av tele- og internettdata for sine borgere.

Annonse