NSA surveillance logo - 17 Jan 2014

Annonse


– Du skal få beskjed når du blir overvåket

I kjølvannet av avsløringene til Edward Snowden har både Microsoft, Google og andre øket krypteringen av kundenes data.

Skal informere brukerne
Nå vil de store nett-lokomotivene gå enda et skritt lenger for å sikre seg mot at brukerne deres flykter til ikke-amerikanske selskaper med sine data.

Både Apple, Microsoft Facebook og Google vil nå ifølge den amerikanske storavisen Washington Post fortelle sine brukere når de blir overvåket av NSA eller andre statlige etterretningsorganer.

Vil fortelle hver enkelt
Hittil har selskapene bare oppgitt antallet forespørsler fra regjeringshold, både i inn- og utland.

Annonse


Nå vil de også opplyse om forespørslene på individuell basis. Det vil si at de hver gang statlige myndigheter – det være seg politi eller etterretning – spør om å få innsyn i en bestemt persons konto, så skal vedkommende få beskjed om dette.

Utlandet unntatt
Dette gjelder foreløpig bare i USA. Det blir med andre neppe slik at vi nordmenn vil med andre ord neppe få beskjed når PST eller Etterretningstjenesten vil vite noe om oss, selv om også Norge har vært med i statistikkene som forteller hvor mange forespørsler det har vært.

Saker som sorterer under den såkalte FISC-domstolen (Foreign Intelligence Surveillance Court) er unntatt, siden disse er belagt med taushetsplikt. Konkret gjelder dette saker der amerikansk etterretning overvåker utenlandske statborgere i utlandet.

Ikke kriminalsaker
Naturlig nok vil det  heller ikke gjelde kriminalsaker på FBI-nivå der retten har bestemt at etterforskningen skal være taushetsbelagt på grunn av faren for bevisforspillelse.

Likevel frykter nå etterretningsmiljøet i USA at den nye åpenheten fra nett- og IT-selskapenes side skal skade arbeidet med å hindre terror og annen kriminalitet.

Frykter konsekvensene
– Dette er som et dobbeltslag som gjør håndhevelse av loven vanskeligere. Potensielt kan det gjøre etterforskning vesentlig vanskeligere, sier Jason M. Weinstein til Washington Post.

Weinstein var tidligere ansatt på høyt nivå i det amerikanske justisdepartementet.

Han får støtte av tidligere FBI-agent Ronald T. Hosko, som frykter at folk vil bli drept på grunn av at forbrytere får vite at myndighetene følger med på hva de gjør på nettet.

Vanlig ruitne
Det er vanlig rutine i USA at etterretningorganer opplyser om hva de holder på med overfor personer de overvåker.

Men dette skjer som oftest en god stund etter at de nødvendige data er innsamlet og vedkommende ikke kan forspille eventuelle bevis.

At selskaper som plikter å samarbeide med myndighetene nå skal begynne å opplyse om dette på egenhånd og på tidspunktene selv velger, er imidlertid nytt.

 

 

Annonse