Annonse


– Aha, den kan spille musikk!

Sony Ericsson W715 (les DinSide.nos test HER) er god og gammel. Faktisk stammer den helt fra 2009, noe som jo er tilnærmet steinalder i mobilsammenheng.

– Kan brukes til musikk
Men like fullt var akkurat denne modellen tema for en noe kuriøs rettssak i Lunds Tingsrätt i Sverige denne uka.

Opphavsrettsorganisasjonen Copyswede gikk til sak mot Sony Mobile og ville at mobilprodusentene skulle gi dem 2,8 millioner svenske kroner (om lag 2,57 millioner nroske kroner) i erstatning fordi telefonen kunne brukes til å  lagre og spille musikk.

«Inneholder en anordning»
I søksmålet het det blant annet at «telefonen inneholder en anordning som kan lagre musikk, og i så måte ligner en MP3-spiller».

Annonse


Svensk lov slår på sin side fast at såkalt privatkopieringserstatning skal betales av de som framstiller eller importerer utstyr som er særskilt egnet til å kopiere opphavsbeskyttede verk.

– Helt klart til musikk, ja
Tingretten måtte først ta stilling om W715 med sitt internminne på 80MB og et medfølgende minnekort på 8GB virkelig var en slik innretning.

Og joda, det var den. Det hjalp ikke hvor mye Sony skrek og ropte om at den også kunne brukes til andre ting.

– Muligheten for å privatkopiere er en funksjon av liten betydning som bare et fåtall eiere bruker, anførte Sonys advokat.

Inngått avtale
Loven sier også at erstatningsbeløpet for denne typen spiller skal være fire kroner pr. Gigabyte dersom ikke et annet beløp er avtalt.

Copyswede har imidlertid inngått avtale om femti øre mindre med Elektronikbranchen, som Sony i likhet med de fleste andre aktører innen elektronikkprodukter i Sverige er medlemmer av.

Fra fire kroner til 50 øre
Men dette ville ikke Sony være med på. De ville rett og slett betale niks og null, siden telefonen etter deres syn primært brukes til andre ting enn å lage kopier.

Tingretten kom derfor fram til et kompromiss de tydeligvis mente begge parter burde kunne leve med: Sony må bare ut med femti øre pr. telefon.

Må ut med 275 000
Det betyr at Sony totalt må punge ut med til sammen 300 000 svenske kroner – om lag 275 000 norske kroner.

I tillegg må de betale sine egne saksomkostninger, på lik linje med motparten.

Håper det gjelder alle
Foreløpig gjelder dommen bare denne telefonen, som forlengst er borte fra hyllene.

Men Copyswede håper naturlig nok at den skal skape presedens, slik at at de for framtida får et fast erstatningsbeløp for mobiler, akkurat som de i dag får for frittstående MP3-spillere.

Kilder:
Dagens Juridik
​Dagens Nyheter

Annonse