Annonse


Datalagringsdirektivet kjent ugyldig

– Direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger.

Vedtatt i Stortinget
Dette heter det blant annet i en fersk kjennelse (på dansk) fra EU-domstolen, som har brukt et drøyt år på å behandle det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD) som det norske Stortinget vedtok å innføre i april 2011.

Det var opprinnelig Østerrike som fremmet saken i EU-domstolen, etter at en nasjonal domstol i 2012 hadde kommet fram til at det var grunnlovsstridig.

Lokale domstoler sa nei
Det samme skjedde i Irland, og det er disse to dommene som danner utgangspunktet for EU-domstolens avgjørelse.

Annonse
Samme resultat kom også domstolene i flere andre EU-land til, deribant Tyskland.

Krystallklar kjennelse
​Det var derfor viktig å få en felles europeisk vurdering av direktivet.

Den foreligger nå. Og EU-domstolen er krystallklar: Direktivet strider mot personvernet, og er dermed ikke i samsvar med de regler som gjelder i EU sentralt.

Hva gjør Norge nå?
Det er foreløpig uklart hva Norge vil gjøre i den nye situasjonen som har oppstått. Direktivet skal etter planen innføres 1. juli 2015. Det er imidlertid ikke implementert i EØS-avtalen (Island har blokkert det) ennå, og etter dommen i EU-domstolen blir det neppe det.

Det er uansett vanskelig å se at vi på selvstendig grunnlag kan innføre en lov som ikke lenger er i samsvar med de reglene som gjelder i EU, selv om dommen i seg selv ikke er rettskraftig i Norge.

– Redd politikerne ikke snur
Mangeårig DLD-motstander og leder i
Digitalt Personvern Anders Brenna er glad, men likevel forsiktig med å sprette champagnen.

– Dette er en gledens dag, og jeg anser dommen som nok et skritt på veien til å få stoppet direktivet. Men jeg er redd politikerne som vedtok det fortsetter i en salgs dødsmarsj og bare kan stoppes av en dom her i landet, sier Brenna til ITavisen.

– Kampen er vunnet
Han lover fortsatt kamp, og føler seg sikrere enn noensinne på at direktivet aldri vil bli innført i Norge.

Dagbladets kommentator Andreas Wiese mener imidlertid at kampen mot Datalagringsdirektivet nå er vunnet.

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse