Annonse


– 10 000 rasist-meldinger pr. dag

Twitter er et stinkende høl av rasisme og hat, skal vi tro den tverrpolitiske britiske tenketanken Demos.

Undersøkt ordbruk
De har undersøkt ordbruken på Twitter, og funnet ut at rundt 10 000 meldinger pr-. dag inneholder språkbruk som kan gi grunn til å tro av avsenderne er rasister.

Det betyr at det hvert niende sekund sendes et rasist-utbrudd via det sosiale kortmeldingsnettverket.

Og da snakker vi bare om meldinger på engelsk. Hvor mange det er totalt sett, må gudene vite.

Annonse
Usikkerhetsfaktorer
Men helt sikkert er det ikke at det er å ille. For i om lag halvparten av meldingene som blir klassifisert som rasistiske er det uttrykket «white boy» som gir utslaget.

På den annen side – som tenketanken også påpeker selv – så kan det godt tenkes at meldinger som ikke bruker typiske rasist-uttrykk likevel kan være rasistiske…

Kilde:
Demos.co.uk (pdf)

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse