Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Den øverste franske domstolen Conseil d'etat har dømt Google til å bruke minst 13 punkters stor skrift for å fortelle om det gale de har gjort. (Ill.: BSIP SA/Alamy/All Over Press)

– Det skal være minst 13 punkts skrift!

Google ber Frankrike om nåde.

Det kan virke som småpenger for et selskap som Google.

Vil ikke betale
Likevel er det mer enn pengene som svir når de nå må betale en bot på 150 000 euro – om lag 1,3 millioner norske kroner.

Boten er ilagt av den høyeste administrative domstolen i Frankrike, Conseil d’Etat, og den gjelder ikke overraskende personvern.

Retten sier rett ut at Google måten Google utnytter informasjonen om sine brukere strider mot fransk lov.

Tapte i første runde
Boten ble først utstedt av det franske datatilsynet, CNIL (Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Men da Google nektet å godta den, ble saken brakt inn for rettsapparatet. Og der har nå altså Google tapt.

Ber tynt for seg
Men Google vil likevel ikke gi seg. De ber nå domstolen om å utsette iverksettelsen, fordi den som de sier «ville gi en ripe i vår troverdighet det ikke vil være mulig å reparere».

I dommen blir Google blant annet beordret til å bringe kjennelsen i sin helhet og lenke til CNILs nettside.

– Bruk 13 punkters font
Og som ikke det var nok, spesifiserer dommeren hvilken font Google skal bruke når de gjør sine brukere oppmerksomme på hva selveste Frankrike mener om dem.

Intet mindre enn 13 punkt skal det være, og teksten skal plasseres like under søkeknappen.

Alt dette vil altså Google helst ikke gå med på, om de aldri så mye har mottatt en knusende dom. Derfor ber de nå om å få slippe, i påvente av en eventuell ankebehandling.

Kilde:
Wall Street Journal

 

Stikkord: Google