Annonse


Tyskland parkerer DLD

EUs datalagringsdirektiv (populært kalt DLD) har møtt motbør, både i de enkelte EU-land og i EUs egne rettslige organer.

Ligger til vurdering
Direktivet, som innebærer at myndighetene må pålegge nettleverandører og mobiloperatører å lagre trafikkdata i minst et halvt år, er nå oppe til juridisk vurdering hos EU-domstolen i Luxembourg.

Det nå fått den tyske regjeringen til å legge hele direktivet på is, i påvente av en avgjørelse. 

Kjent grunnlovsstridig
Tysk høyesterett avgjorde den 2. mars 2010 at implementeringen av direktivet er i strid med den tyske grunnloven, på grunn av for uklare og svake personverngarantier. 

Annonse
Men presset fra EU har gjort at saken ikke er lagt død i Tyskland likevel.

– Ikke lovforslag nå
– Jeg legger ikke fram noe lovforslag før EU-domstolen endelig har avgjort om direktivet er i strid med EU-borgernes grunnleggende rettigheter eller ikke, sier Tyskland ferske justisminister Heiko Maas fra koalisjonspartnerne SPD (sosialdemokratene) til Der Spiegel.

Innført i Sverige og Danmark
Dersom EU-domstolen finner at Datalagringsdirektivet strider mot EUs grunnlov, vil direktivet trolig bli trukket tilbake i hele Europa.

Både Danmark (der loven anses som ubrukelig) og Sverige vil i så fall trolig måtte reversere loven, og da kan de se noe underlig ut om Norge fortsatt holder på den.

Norge kjører som planlagt
Her i landet vedtok Stortinget våtren 2011 å implementere direktivet, men så langt har det ikke trådt i kraft.

Det er likevel liten politiske bevegelse i saken, og så sent som 18. desember i fjor uttalte europaminister Vidar Helgesen (H) at vedtaket blir iverksatt.

– Barnehagementalitet
Anders Brenna, tidligere leder i aksjonen Stopp Datalagringsdirektivet og nåværende leder i  Digitalt Personvern har liten tro på at norske politikere vil snu dersom EU-domstolen sier nei.

– Dessverre ser det ut til at norske politikere en form for barnehageholdning der de sier «vi går rett på, samme hva vi støter på», sier han til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse