Annonse


Tyskland parkerer DLD

EUs datalagringsdirektiv (populært kalt DLD) har møtt motbør, både i de enkelte EU-land og i EUs egne rettslige organer.

Ligger til vurdering
Direktivet, som innebærer at myndighetene må pålegge nettleverandører og mobiloperatører å lagre trafikkdata i minst et halvt år, er nå oppe til juridisk vurdering hos EU-domstolen i Luxembourg.

Det nå fått den tyske regjeringen til å legge hele direktivet på is, i påvente av en avgjørelse. 

Kjent grunnlovsstridig
Tysk høyesterett avgjorde den 2. mars 2010 at implementeringen av direktivet er i strid med den tyske grunnloven, på grunn av for uklare og svake personverngarantier. 

Annonse


Men presset fra EU har gjort at saken ikke er lagt død i Tyskland likevel.

– Ikke lovforslag nå
– Jeg legger ikke fram noe lovforslag før EU-domstolen endelig har avgjort om direktivet er i strid med EU-borgernes grunnleggende rettigheter eller ikke, sier Tyskland ferske justisminister Heiko Maas fra koalisjonspartnerne SPD (sosialdemokratene) til Der Spiegel.

Innført i Sverige og Danmark
Dersom EU-domstolen finner at Datalagringsdirektivet strider mot EUs grunnlov, vil direktivet trolig bli trukket tilbake i hele Europa.

Både Danmark (der loven anses som ubrukelig) og Sverige vil i så fall trolig måtte reversere loven, og da kan de se noe underlig ut om Norge fortsatt holder på den.

Norge kjører som planlagt
Her i landet vedtok Stortinget våtren 2011 å implementere direktivet, men så langt har det ikke trådt i kraft.

Det er likevel liten politiske bevegelse i saken, og så sent som 18. desember i fjor uttalte europaminister Vidar Helgesen (H) at vedtaket blir iverksatt.

– Barnehagementalitet
Anders Brenna, tidligere leder i aksjonen Stopp Datalagringsdirektivet og nåværende leder i  Digitalt Personvern har liten tro på at norske politikere vil snu dersom EU-domstolen sier nei.

– Dessverre ser det ut til at norske politikere en form for barnehageholdning der de sier «vi går rett på, samme hva vi støter på», sier han til ITavisen.

Annonse